środa, 04 października 2023

Newsroom

Zapisy na obligacje Kruka od 29 maja

msd | 26 maja 2023
Windykator ponownie zaproponuje pięcioletni niezabezpieczony dług z 4 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. Zadba przy tym o większą niż zwykle dostępność oferty.

Z proponowanymi przez Kruka warunkami inwestorzy mieli okazję wnikliwie zapoznać się w ofertach z listopada, grudnia i lutego. Spółka zdecydowała się bowiem na ponowienie propozycji pięcioletnich papierów z 4 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. Według aktualnych notowań stawki bazowej, dałoby to 10,9 proc. w skali roku dla pierwszego trzymiesięcznego okresu odsetkowego (faktyczna wysokość oprocentowania zostanie ustalona na podstawie wyceny WIBOR-u z 6 czerwca). 

Zapisy na warte do 50 mln zł obligacje Kruka ruszą 29 maja i potrwają do 12 czerwca. Inwestorzy będą mogli uczestniczyć w emisji za pośrednictwem oferującego, DM BDM, lub jednego z członków rekordowo szerokiego konsorcjum dystrybucyjnego, w skład którego wejdą: BM Pekao, BM PKO BP, DI Xelion, DM BOŚ, Ipopema Securities, Michael/Ström DM oraz Noble Securities. 

U większości brokerów próg wejścia ustalono na 100 zł, co odpowiada jednej oferowanej obligacji Kruka. Wyjątkiem będzie BM PKO BP, gdzie zapisy przyjmowane będą od 25 tys. zł.

Przydział oferowanego długu zaplanowano na 13 czerwca, a jego debiut na Catalyst powinien przypaść na lipiec.

Dla Kruka będzie to czwarta publiczna emisja obligacji w ramach programu dobiegającego końca w drugiej połowie sierpnia. W trzech dotychczasowych ofertach spółka zebrała oczekiwane 85 mln zł przy łącznym popycie inwestorów na poziomie 171,1 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest 19 serii złotowych obligacji Kruka o łącznej wartości 1,555 mld zł, z czego w tym i kolejnym roku spółka ma do spłaty kolejno 65 mln zł oraz 50 mln zł. Na przełomie kwietnia i maja windykator zadebiutował też z wartą 150 mln euro emisją na rynkach nordyckich, która jednak nie będzie notowana na warszawskiej GPW.

Naszym zdaniem

W zasadzie nie ma powodów, by wątpić w powodzenie oferty Kruka. Trzy poprzednie emisje na tych samych warunkach cieszyły się około dwukrotną nadsubskrypcją, a rynkowy klimat od tego zdążył ulec poprawie. Do tego po raz pierwszy w historii prospektowych ofert Kruka w emisję zaangażowano aż ośmiu brokerów, a na rynku wtórnym pochodzące z trzech ostatnich publicznych subskrypcji papiery wyceniane są przy 3,8-3,9 pkt proc. realnej marży. 

Jeśli więc koniecznie doszukiwać się mankamentów, być może należałoby się zwrócić w stronę powoli rosnącego zlewarowania Kruka (na koniec marca dług netto stanowił 2,0x EBITDA gotówkowej wobec 1,6x przed rokiem), które na tle europejskich konkurentów nadal wypada jednak korzystnie. Niewykluczone też, że z punktu widzenia krajowych inwestorów wycena euroobligacji Kruka (EURIBOR plus 6,5 pkt proc.) mogłaby stać się jakimś – niekoniecznie mocnym – punktem zaczepienia do rozmów o podniesieniu marż w Polsce.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje