piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Zarząd GetBacku przeciwny propozycjom układowym kuratora obligatariuszy

msd | 08 sierpnia 2018
W ocenie zarządu windykatora kondycja finansowa spółki nie daje szans na zwrot w gotówce 50,5 proc. należności głównej, jak zaproponował w ostatnich dniach kurator obligatariuszy.

Słowem przypomnienia, Kamil Hajduk, kurator obligatariuszy zaproponował by właściciele niezabezpieczonych papierów dłużnych otrzymali zwrot 50,5 proc. nominału w 16 półrocznych ratach. Dodatkowe 3 proc. należności głównej miałoby też zostać skonwertowane na akcje. Złożona w sądzie propozycja nie wyszła od rady wierzycieli, ale – według naszych informacji – była z nią konsultowana. 

(…) musimy przyznać, że w naszym przekonaniu dzisiejsza kondycja finansowa GetBack nie pozwala na zwrot w gotówce 50,5 proc. zainwestowanych środków. Oczywiście chętnie zapoznamy się ze szczegółowymi wyliczeniami tej propozycji, żeby zrozumieć na jakich założeniach jest oparta tak optymistyczna ocena możliwości finansowych spółki – napisano w oświadczeniu zarządu GetBacku.

Zarząd spółki wyraził także zdziwienie, że z propozycji kuratora nie wyłączono obligatariuszy w pełni zabezpieczonych (kurator proponuje im spłatę 100 proc. należności głównej w 42 miesięcznych ratach). Taką ewentualność, jak wynika z oświadczenia, zarząd spółki ma od kilku tygodni omawiać z radą wierzycieli.

Chcemy też zwrócić uwagę na fakt, że harmonogram spłat obligatariuszy zabezpieczonych kompletnie abstrahuje od struktury ich zabezpieczeń. W konsekwencji nie dość, że propozycja kuratora zakłada całkowite zaspokojenie ich wierzytelności tj. spłatę na poziomie 100 proc., to dodatkowo w szybszym tempie niż w przypadku obligatariuszy niezabezpieczonych – poinformował zarząd GetBacku.

Sama spółka w zaktualizowanych niedawno propozycjach układowych przewidziała spłatę 27 proc. nominału w osiem lat i konwersję całości pozostałej części należności na akcje. 

Tymczasem w środę odbywa się spotkanie rady wierzycieli, na którym mogą być dyskutowane własne propozycje układowe. Rada wierzycieli ma też podjąć decyzję co do możliwości umorzenia przyspieszonego postępowania układowego GetBacku w zamian za uruchomienie sanacji. Na wszelki wypadek wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego jeden z członków rady wierzycieli złożył jeszcze w poniedziałek, tak aby ewentualnie zmieścić się przed upływem terminu na odwrócenie wartej ponad 200 mln zł transakcji przejęcia EGB Investments (zawarto ją 7 sierpnia 2017 r., a w sanacji można właśnie dążyć do cofnięcia umów z ostatnich 12 miesięcy). 

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje