czwartek, 13 grudnia 2018

Newsroom

Zarząd GetBacku przeciwny propozycjom układowym kuratora obligatariuszy

msd | 08 sierpnia 2018
W ocenie zarządu windykatora kondycja finansowa spółki nie daje szans na zwrot w gotówce 50,5 proc. należności głównej, jak zaproponował w ostatnich dniach kurator obligatariuszy.

Słowem przypomnienia, Kamil Hajduk, kurator obligatariuszy zaproponował by właściciele niezabezpieczonych papierów dłużnych otrzymali zwrot 50,5 proc. nominału w 16 półrocznych ratach. Dodatkowe 3 proc. należności głównej miałoby też zostać skonwertowane na akcje. Złożona w sądzie propozycja nie wyszła od rady wierzycieli, ale – według naszych informacji – była z nią konsultowana. 

(…) musimy przyznać, że w naszym przekonaniu dzisiejsza kondycja finansowa GetBack nie pozwala na zwrot w gotówce 50,5 proc. zainwestowanych środków. Oczywiście chętnie zapoznamy się ze szczegółowymi wyliczeniami tej propozycji, żeby zrozumieć na jakich założeniach jest oparta tak optymistyczna ocena możliwości finansowych spółki – napisano w oświadczeniu zarządu GetBacku.

Zarząd spółki wyraził także zdziwienie, że z propozycji kuratora nie wyłączono obligatariuszy w pełni zabezpieczonych (kurator proponuje im spłatę 100 proc. należności głównej w 42 miesięcznych ratach). Taką ewentualność, jak wynika z oświadczenia, zarząd spółki ma od kilku tygodni omawiać z radą wierzycieli.

Chcemy też zwrócić uwagę na fakt, że harmonogram spłat obligatariuszy zabezpieczonych kompletnie abstrahuje od struktury ich zabezpieczeń. W konsekwencji nie dość, że propozycja kuratora zakłada całkowite zaspokojenie ich wierzytelności tj. spłatę na poziomie 100 proc., to dodatkowo w szybszym tempie niż w przypadku obligatariuszy niezabezpieczonych – poinformował zarząd GetBacku.

Sama spółka w zaktualizowanych niedawno propozycjach układowych przewidziała spłatę 27 proc. nominału w osiem lat i konwersję całości pozostałej części należności na akcje. 

Tymczasem w środę odbywa się spotkanie rady wierzycieli, na którym mogą być dyskutowane własne propozycje układowe. Rada wierzycieli ma też podjąć decyzję co do możliwości umorzenia przyspieszonego postępowania układowego GetBacku w zamian za uruchomienie sanacji. Na wszelki wypadek wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego jeden z członków rady wierzycieli złożył jeszcze w poniedziałek, tak aby ewentualnie zmieścić się przed upływem terminu na odwrócenie wartej ponad 200 mln zł transakcji przejęcia EGB Investments (zawarto ją 7 sierpnia 2017 r., a w sanacji można właśnie dążyć do cofnięcia umów z ostatnich 12 miesięcy). 

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • GetBack wybrał nowego audytora

  12 grudnia 2018
  W miejsce Deloitte, któremu windykacyjna spółka wypowiedziała we wrześniu umowę, wybrano PKF Consult. Do odwieszenia notowań instrumentów finansowych GetBacku wciąż długa droga.
  czytaj więcej
 • Polski Dom Maklerski złożył odwołanie od decyzji KNF

  05 grudnia 2018
  Spółka odwołuje się od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożeniu kary finansowej 2,5 mln zł. PDM już zapowiada, że jeśli odwołanie nie poskutkuje, to wyjdzie na drogę sądową z „wielomilionowymi” pozwami odszkodowawczymi. KNF sprawy nie komentuje.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku chce powrotu do negocjacji z Altus TFI

  03 grudnia 2018
  Rada wierzycieli wezwała zarząd windykacyjnej spółki oraz Altus TFI do ponownych rozmów. Oczekuje, że ich skutkiem będzie zwrot 100 mln zł do 20 stycznia 2019 r.
  czytaj więcej
 • Głosowanie nad układem GetBacku w styczniu

  29 listopada 2018
  Sędzia-komisarz wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli windykacyjnej spółki na 22 stycznia, wynika z komunikatu opublikowanego przez sąd. Kurator, który ma decydujący głos, już wybrał, także w sprawie poziomu konwersji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje