poniedziałek, 06 kwietnia 2020

Newsroom

Zatrzymania CBŚP w związku z emisjami obligacji

msd | 13 stycznia 2020
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali siedem osób w śledztwie dotyczącym doprowadzenia ponad 300 inwestorów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie o wartości co najmniej 50 mln zł.

Zatrzymane osoby miały działać w zorganizowanej grupie przestępczej i są podejrzane o przestępstwa gospodarcze oraz pranie brudnych pieniędzy. 

Nielegalny proceder był związany z emisją obligacji i akcji przez grupę spółek, powiązanych ze sobą osobowo i kapitałowo, prawdopodobnie bez zamiaru wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań – podało CBŚP.

Wszystko wskazuje także na to, iż obligatariusze najczęściej wprowadzani byli w błąd, co do celu na jaki miały być wykorzystane zainwestowane środki finansowe, pozyskane z emisji papierów wartościowych. Dodatkowo osoby podejrzane mogły wprowadzać w błąd inwestorów podając nieprawdziwe dane i zatajając rzeczywiste informacje mające istotny wpływ na ocenę zdolności emitenta w zakresie jego wypłacalności – podano także.

Postępowanie obejmuje obecnie kilkanaście podmiotów, a w jego ramach ustalono dotychczas 308 pokrzywdzonych inwestorów. Doprowadzono ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę co najmniej 50 mln zł.

Grupa miała działać na terenie województwa śląskiego w latach 2008-2015. CBŚP, ani Prokuratura Regionalna w Katowicach, która nadzoruje śledztwo, nie ujawniają nazw podmiotów objętych postępowaniem. 

Do zatrzymań doszło na terenie województw śląskiego i mazowieckiego. Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, która sama jest zaskoczona poniedziałkowym komunikatem CBŚP, zatrzymania te przeprowadzono jeszcze w grudniu.

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty między innymi działania w zorganizowanej grupie przestępczej, niegospodarności oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności. Jak podano, część osób miała też usłyszeć zarzuty dotyczące podania nieprawdziwych lub zatajenia prawdziwych danych, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę zdolności emitenta do wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, wyrządzenia szkody w obrocie  gospodarczym, a także oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Kata grożąca za te przestępstwa to do 10 lat pozbawienia wolności i do 6 mln zł grzywny.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje