piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Zdalne zgromadzenia obligatariuszy już możliwe

msd | 20 kwietnia 2020
W życie weszła zmiana w ustawie o obligacjach, która zakłada, że udział w zgromadzeniach obligatariuszy jest możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile tylko warunki emisji wyraźnie tego nie zakazują.

W myśl nowych przepisów zgromadzenie obligatariuszy będzie mogło być prowadzone zdalnie, pod warunkiem, że warunki emisji nie zawierają odpowiedniego ograniczenia w tej sprawie. To odpowiedź na stan zagrożenia epidemiologicznego i spodziewany wzrost konieczności prowadzenia negocjacji pomiędzy emitentami obligacji oraz inwestorami.

Zmiana w ustawie o obligacjach to część szerokiej ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która już weszła w życie.

W nowym prawie zapisano też, że w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego minister finansów będzie mógł w drodze rozporządzenia zmienić termin, za jaki sporządzone jest sprawozdanie finansowe załączone do propozycji nabycia obligacji. Przypomnijmy, aktualnie do propozycji takiej musi zostać udostępnione zbadane przez audytora sprawozdanie sporządzone na dzień bilansowy przypadający co najwyżej 15 miesięcy sprzed momentu przedstawienia propozycji nabycia. 

W praktyce spółki, które do końca marca nie opublikowały raportów za 2019 r. nie mają obecnie możliwości emitowania długu na podstawie propozycji nabycia. Celem wprowadzonej zmiany ma być jednak czasowe zniesienie tej bariery.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje