sobota, 24 czerwca 2017

Newsroom

ZM Ropczyce poprawiają wskaźniki płynności i zadłużenia

msd | 17 marca 2017
Razem z wynikami grupa poprawiła przepływy operacyjne, co po emisji akcji pozwoliło też obniżyć wartość zadłużenia. Zwłaszcza krótkoterminowego, co także pozytywnie przełożyło się na płynność.

Zeszłoroczne skonsolidowane przychody Ropczyc, po wzroście o 4 proc. r/r, wyniosły 244,1 mln zł, co przełożyło się także na wyższe zyski. I tak wynik operacyjny wzrósł o 15,9 proc. do 20 mln zł, a dzięki wykazaniu wysokiego podatku odroczonego zysk netto grupy zwiększył się o 90,3 proc. do 25 mln zł. W tym czasie grupa wypracowała 14,3 mln zł przepływów operacyjnych (13,6 mln zł rok wcześniej), które wobec niższych nakładów inwestycyjnych pozwoliły na redukcję zadłużenia. W istocie pomogła w tym też emisja akcji, jedna z dwóch przeprowadzonych w zeszłym roku (drugą opłacono akcjami ZM Invest, głównego akcjonariusza Ropczyc, z którym spółka pozostaje w konflikcie).

Ubiegły rok grupa ZM Ropczyce zakończyła ze 146 mln zł zobowiązań. Wobec nie tylko poprawy zysków, ale i dokapitalizowania zobowiązania grupy stanowiły 0,33x aktywów wobec 0,43x przed rokiem. Zadłużenie finansowe netto grupy to zaś 65,3 mln zł, co było wartością najniższą od co najmniej trzech lat. Przy poprawie wyników pozwoliło to obniżyć relację długu netto do EBITDA do 1,99x wobec 2,14x we wrześniu i 2,81x przed rokiem.

Z kolei poprawę wskaźników płynności grupa zawdzięcza nie tylko obniżeniu krótkoterminowych zobowiązań (do 58,8 mln zł), ale i wyższej wartości majątku obrotowego. W tym ostatnim przypadku to jednak przede wszystkim kwestia rozpoznania w krótkoterminowej części majątku prawie 9,7 mln zł należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego. Niemniej, na koniec grudnia wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej wynosiły odpowiednio 2,48x i 1,47x wobec 1,68x i 0,92x rok wcześniej. Jednocześnie były one najwyższe od co najmniej trzech lat. Część nadpłynności, a być może i nie tylko, Ropczyce będą chciały przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji wyemitowanych przez ZM Ropczyce. Warte 4 mln euro papiery oprocentowane są na EURIBOR 6M plus 3 pkt proc. marży. Wobec ujemnego EURIBOR-u aktualne oprocentowanie papierów wynosi 2,79 proc. Po raz ostatni obligacjami RPC0519 handlowano w październiku ubiegłego roku po 100 proc. nominału. Obecnie nabyć je można od animatora po 101,5 proc., co dawałoby 2,19 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.

 • ZM Ropczyce kontynuują oddłużanie

  05 czerwca 2017
  Producent materiałów ogniotrwałych piąty kwartał z rzędu obniżył wartość zadłużenia finansowego netto. W delewarowaniu pomagają lepsze wyniki i wyższe przepływy operacyjne.
  czytaj więcej
 • ZM Ropczyce obniżyły zadłużenie

  27 października 2016
  Producent materiałów ogniotrwałych nie tylko obniżył zobowiązania finansowe o 7,8 mln zł w III kwartale, ale zanotował też poprawę wyników oraz przeprowadził emisję akcji, co łącznie z korzyścią wpłynęło na wskaźniki zadłużenia.
  czytaj więcej
 • ZM Ropczyce poprawiają bilans przy słabszych wynikach

  17 sierpnia 2016
  W II kwartale producent materiałów ogniotrwałych zanotował spadek przychodów, a tym samym i zysków. Nieznacznie poprawił natomiast płynność i obniżył zadłużenie.
  czytaj więcej
 • Ropczyce debiutują na Catalyst

  22 lipca 2014
  Producent materiałów ogniotrwałych wprowadził do obrotu uplasowane w maju papiery o wartości 4 mln euro. Obligacjami handlować mogą także inwestorzy indywidualni.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje