czwartek, 17 sierpnia 2017

Newsroom

ZM Ropczyce poprawiają wskaźniki płynności i zadłużenia

msd | 17 marca 2017
Razem z wynikami grupa poprawiła przepływy operacyjne, co po emisji akcji pozwoliło też obniżyć wartość zadłużenia. Zwłaszcza krótkoterminowego, co także pozytywnie przełożyło się na płynność.

Zeszłoroczne skonsolidowane przychody Ropczyc, po wzroście o 4 proc. r/r, wyniosły 244,1 mln zł, co przełożyło się także na wyższe zyski. I tak wynik operacyjny wzrósł o 15,9 proc. do 20 mln zł, a dzięki wykazaniu wysokiego podatku odroczonego zysk netto grupy zwiększył się o 90,3 proc. do 25 mln zł. W tym czasie grupa wypracowała 14,3 mln zł przepływów operacyjnych (13,6 mln zł rok wcześniej), które wobec niższych nakładów inwestycyjnych pozwoliły na redukcję zadłużenia. W istocie pomogła w tym też emisja akcji, jedna z dwóch przeprowadzonych w zeszłym roku (drugą opłacono akcjami ZM Invest, głównego akcjonariusza Ropczyc, z którym spółka pozostaje w konflikcie).

Ubiegły rok grupa ZM Ropczyce zakończyła ze 146 mln zł zobowiązań. Wobec nie tylko poprawy zysków, ale i dokapitalizowania zobowiązania grupy stanowiły 0,33x aktywów wobec 0,43x przed rokiem. Zadłużenie finansowe netto grupy to zaś 65,3 mln zł, co było wartością najniższą od co najmniej trzech lat. Przy poprawie wyników pozwoliło to obniżyć relację długu netto do EBITDA do 1,99x wobec 2,14x we wrześniu i 2,81x przed rokiem.

Z kolei poprawę wskaźników płynności grupa zawdzięcza nie tylko obniżeniu krótkoterminowych zobowiązań (do 58,8 mln zł), ale i wyższej wartości majątku obrotowego. W tym ostatnim przypadku to jednak przede wszystkim kwestia rozpoznania w krótkoterminowej części majątku prawie 9,7 mln zł należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego. Niemniej, na koniec grudnia wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej wynosiły odpowiednio 2,48x i 1,47x wobec 1,68x i 0,92x rok wcześniej. Jednocześnie były one najwyższe od co najmniej trzech lat. Część nadpłynności, a być może i nie tylko, Ropczyce będą chciały przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji wyemitowanych przez ZM Ropczyce. Warte 4 mln euro papiery oprocentowane są na EURIBOR 6M plus 3 pkt proc. marży. Wobec ujemnego EURIBOR-u aktualne oprocentowanie papierów wynosi 2,79 proc. Po raz ostatni obligacjami RPC0519 handlowano w październiku ubiegłego roku po 100 proc. nominału. Obecnie nabyć je można od animatora po 101,5 proc., co dawałoby 2,19 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Obligacje na trzy lata – przegląd

  16 sierpnia 2017
  Zakup na Catalyst papierów dłużnych wygasających za około trzy lata może być ciekawą alternatywą dla inwestorów, którzy nie chcą czekać do kolejnej oferty publicznej, a z emisji prywatnych wykluczają ich wysokie progi zapisu. To też sposób na zwiększenie dywersyfikacji portfela.
  czytaj więcej
 • M.W. Trade zapowiada przedterminowy wykup

  16 sierpnia 2017
  Zajmująca się finansowaniem służby zdrowia i jednostek samorządowych spółka spłaci dwie trzecie wartych 30 mln zł obligacji serii C2016.
  czytaj więcej
 • Magellan wprowadził jednorazowo 16 serii obligacji na Catalyst

  17 marca 2017
  Do obrotu trafiło 12 serii papierów o całkowitej wartości 292 mln zł oraz cztery serie warte w sumie 14,7 mln euro. Niektóre emisje plasowano w latach 2013-2015 r.
  czytaj więcej
 • Spadają zyski Multimedia Polska

  17 marca 2017
  Dostawca kablówki, internetu i telefonii wykazał w ubiegłym roku 111,2 mln zł skonsolidowanego zysku brutto ze sprzedaży, który był niższy o 18,7 proc. r/r. Natomiast o ponad 75-proc. spadku zysku netto z działalności kontynuowanej zdecydował przede wszystkim podatek.
  czytaj więcej

Emisje