sobota, 17 lutego 2018

Newsroom

ZM Ropczyce poprawiają wskaźniki płynności i zadłużenia

msd | 17 marca 2017
Razem z wynikami grupa poprawiła przepływy operacyjne, co po emisji akcji pozwoliło też obniżyć wartość zadłużenia. Zwłaszcza krótkoterminowego, co także pozytywnie przełożyło się na płynność.

Zeszłoroczne skonsolidowane przychody Ropczyc, po wzroście o 4 proc. r/r, wyniosły 244,1 mln zł, co przełożyło się także na wyższe zyski. I tak wynik operacyjny wzrósł o 15,9 proc. do 20 mln zł, a dzięki wykazaniu wysokiego podatku odroczonego zysk netto grupy zwiększył się o 90,3 proc. do 25 mln zł. W tym czasie grupa wypracowała 14,3 mln zł przepływów operacyjnych (13,6 mln zł rok wcześniej), które wobec niższych nakładów inwestycyjnych pozwoliły na redukcję zadłużenia. W istocie pomogła w tym też emisja akcji, jedna z dwóch przeprowadzonych w zeszłym roku (drugą opłacono akcjami ZM Invest, głównego akcjonariusza Ropczyc, z którym spółka pozostaje w konflikcie).

Ubiegły rok grupa ZM Ropczyce zakończyła ze 146 mln zł zobowiązań. Wobec nie tylko poprawy zysków, ale i dokapitalizowania zobowiązania grupy stanowiły 0,33x aktywów wobec 0,43x przed rokiem. Zadłużenie finansowe netto grupy to zaś 65,3 mln zł, co było wartością najniższą od co najmniej trzech lat. Przy poprawie wyników pozwoliło to obniżyć relację długu netto do EBITDA do 1,99x wobec 2,14x we wrześniu i 2,81x przed rokiem.

Z kolei poprawę wskaźników płynności grupa zawdzięcza nie tylko obniżeniu krótkoterminowych zobowiązań (do 58,8 mln zł), ale i wyższej wartości majątku obrotowego. W tym ostatnim przypadku to jednak przede wszystkim kwestia rozpoznania w krótkoterminowej części majątku prawie 9,7 mln zł należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego. Niemniej, na koniec grudnia wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej wynosiły odpowiednio 2,48x i 1,47x wobec 1,68x i 0,92x rok wcześniej. Jednocześnie były one najwyższe od co najmniej trzech lat. Część nadpłynności, a być może i nie tylko, Ropczyce będą chciały przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji wyemitowanych przez ZM Ropczyce. Warte 4 mln euro papiery oprocentowane są na EURIBOR 6M plus 3 pkt proc. marży. Wobec ujemnego EURIBOR-u aktualne oprocentowanie papierów wynosi 2,79 proc. Po raz ostatni obligacjami RPC0519 handlowano w październiku ubiegłego roku po 100 proc. nominału. Obecnie nabyć je można od animatora po 101,5 proc., co dawałoby 2,19 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.

 • ZM Ropczyce z wyższą sprzedażą

  04 grudnia 2017
  Producent materiałów ogniotrwałych zwiększył w III kwartale skonsolidowane przychody ze sprzedaży o 31,1 proc. r/r do 70,3 mln zł. Zysk operacyjny rósł jednak wolniej, a wynik netto zanotował spadek. Płynność i zadłużenie grupy nieco się pogorszyły wobec poprzednich dwóch kwartałów, ale wciąż pozostają lepsze niż latach 2014-2016.
  czytaj więcej
 • ZM Ropczyce poprawiają wyniki i obniżają zadłużenie

  31 sierpnia 2017
  Producent materiałów ogniotrwały zakończył I półrocze z dwucyfrową dynamiką zysku operacyjnego i EBITDA. Kontynuował też zapoczątkowane półtora roku temu oddłużanie.
  czytaj więcej
 • Obligacje w euro lepiej kupić w emisji

  01 sierpnia 2017
  Posiadacze oszczędności w euro mają wspólny problem – niewielkie oprocentowanie lokat bankowych. Czy obligacje we wspólnej walucie pomogą go rozwiązać?
  czytaj więcej
 • ZM Ropczyce kontynuują oddłużanie

  05 czerwca 2017
  Producent materiałów ogniotrwałych piąty kwartał z rzędu obniżył wartość zadłużenia finansowego netto. W delewarowaniu pomagają lepsze wyniki i wyższe przepływy operacyjne.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Rosną przychody Biogenedu

  16 lutego 2018
  Producent dermokosmetyków zwiększył zeszłoroczną sprzedaż o 17,3 proc. r/r do 33,6 mln zł. W ślad za wyższymi przychodami rosną też zyski ze sprzedaży, co nie przekłada się jednak na kolejne linie wynikowe.
  czytaj więcej
 • Klon mniej zadłużony, ale z bardzo niską płynnością

  16 lutego 2018
  Dokapitalizowanie i spłata obligacji pozwoliły działającej w branży drzewnej spółce obniżyć wskaźniki zadłużenia, choć zobowiązania odsetkowe wciąż pozostają wysokie względem osiąganych wyników. Najsłabiej, jak zwykle, wypada natomiast płynność.
  czytaj więcej
 • Magellan wprowadził jednorazowo 16 serii obligacji na Catalyst

  17 marca 2017
  Do obrotu trafiło 12 serii papierów o całkowitej wartości 292 mln zł oraz cztery serie warte w sumie 14,7 mln euro. Niektóre emisje plasowano w latach 2013-2015 r.
  czytaj więcej
 • Spadają zyski Multimedia Polska

  17 marca 2017
  Dostawca kablówki, internetu i telefonii wykazał w ubiegłym roku 111,2 mln zł skonsolidowanego zysku brutto ze sprzedaży, który był niższy o 18,7 proc. r/r. Natomiast o ponad 75-proc. spadku zysku netto z działalności kontynuowanej zdecydował przede wszystkim podatek.
  czytaj więcej

Emisje