wtorek, 22 października 2019

Newsroom

Zmiany w zarządzie i nadzorze GetBacku

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 11 kwietnia 2019
Przemysław Dąbrowski fotel prezesa zarządu zmienił na wiceprezesa. Do zarządu dołączyła Paulina Pietkiewicz, zasiadająca wcześniej w radzie nadzorczej. Radosław Barczyński, awansował zaś z członka rady nadzorczej na jej przewodniczącego.

GetBack ma prawdopodobnie funkcjonować na razie bez prezesa zarządu. Będzie miał natomiast dwóch wiceprezesów – ustępującego prezesa Przemysława Dąbrowskiego i Magdalenę Nawłokę, która niedawno awansowała na to stanowisko z członka zarządu. Zmiany personalne w zarządzie GetBack tłumaczy wejściem w kolejny etap restrukturyzacji i chęcią finalizacji wartej prawie 400 mln zł umowy z Hoistem.

- Wraz z przegłosowaniem przez zgromadzenie wierzycieli 22 stycznia br. propozycji układowych spółki zakończyliśmy bardzo ważny etap procesu przyspieszonego postępowania układowego. W oczekiwaniu na zatwierdzenie wyników głosowania przez sąd, zarząd maksymalizuje wysiłki, aby przygotować spółkę do wdrożenia tych propozycji w życie. W krótkim terminie krytycznie ważne będzie powodzenie transakcji nabycia części aktywów GetBacku przez podmioty z grupy Hoist oraz wdrożeniu zmian wynikających z transakcji. Wspólnie z radą nadzorczą uznaliśmy, że całą swoją uwagę powinienem teraz skupić na tych zadaniach – powiedział Przemysław Dąbrowski, ustępujący prezes GetBacku, cytowany w komunikacie prasowym.

Do zarządu GetBacku dołączyła też Paulina Pietkiewicz, wcześniej będąca członkiem rady nadzorczej. W nowej roli Paulina Pietkiewicz zająć się ma „intensyfikacją działań w obszarze postępowań cywilno-prawnych oraz karnych”. Chodzi o roszczenia wobec podmiotów trzecich, mających być jednym ze źródeł spłaty wierzycieli.

- Przyjęcie układu przez zgromadzenie wierzycieli pozwoliło uniknąć scenariusza upadłości spółki, ale wciąż istnieje wiele czynników ryzyka, które wymagają naszej uwagi. W szczególności istotne będzie zintensyfikowanie działań w obszarze zwiększania odzysków z portfeli pozostałych po częściowej sprzedaży aktywów na rzecz Hoist – powiedziała Magdalena Nawłoka, wiceprezes GetBacku odpowiedzialna za obszar finansowy, także cytowana w komunikacie.

Zmiany objęły też radę nadzorczą w szerszym zakresie niż tylko wynikałoby to z rezygnacji Pauliny Pietkiewicz. Z członka rady na jej przewodniczącego awansował bowiem Radosław Barczyński, będący jednocześnie przewodniczącym rady wierzycieli GetBacku.

- Powodzenie przyjętego układu, w dużym stopniu, zależeć będzie od bliskiej współpracy zarządu GetBacku z radą nadzorczą oraz radą wierzycieli. Dlatego realizacja przyjętego planu restrukturyzacji spółki musi być pod bieżącym nadzorem obu gremiów. Ponadto, wszystkie procesy, które mogą mieć wpływ na możliwość realizacji spłat dla wierzycieli, muszą być na bieżąco komunikowane do rady nadzorczej, jak i rady wierzycieli – zapowiedział Radosław Barczyński, nowy przewodniczący rady nadzorczej GetBacku, oddelegowany do jednoosobowego nadzoru nad zarządem spółki.

W osobnym komunikacie windykator poinformował także o powołaniu przy radzie nadzorczej komitetu do spraw roszczeń odszkodowawczych.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje