czwartek, 29 września 2022

Newsroom

Fast Finance ma układ z wierzycielami

msd | 16 lutego 2022
Wrocławski sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym windykacyjnej spółki, która stała się niewypłacalna jeszcze w 2018 r.

Decyzja Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej zatwierdza układ przyjęty podczas grudniowego zgromadzenia wierzycieli. Stawili się na nim wówczas wierzyciele, którym Fast Finance jest dłużne 14,5 mln zł, a za przyjęciem układu oddano głosy z wierzytelności wartych 12,3 mln zł.

Zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym układem, zobowiązania niemające charakteru publicznoprawnego oraz niewynikające z udzielonych poręczeń zostaną skonwertowane na nowe akcje Fast Finance. Spółka może w ten sposób wyemitować do 34,1 mln nowych akcji wobec niespełna 1,3 mln akcji obecnie istniejących (dają one prawo do 1,8 mln głosów).

Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego wymaga jeszcze uprawomocnienia układu.

Aby uprawdopodobnić wykonanie układu, zabezpieczeni obligatariusze czterech prywatnych serii długu Fast Finance zobowiązali się pozostawić w spółce do 60 proc. wpływów z odzysków wierzytelności zabezpieczających obligacje. 

Tymczasem papiery serii M, które znajdowały się na GPW (FFI0121), spółka nadal próbuje spłacać z przedmiotu zastawu. Do tej pory na konta administratora zastawu trafiło 1,15 mln zł, co odpowiada blisko jednej czwartej wartości papierów FFI0121 na moment, gdy spółka przestała je obsługiwać. Dla części inwestorów, która kupowała mocno przecenione obligacje windykatora w 2018 r., oznaczać to może odzyskanie zainwestowanych środków (w niektórych przypadkach z nawiązką).

Według naszych informacji, przejęcie przez administratora zabezpieczeń pakietów wierzytelności spowodowało zaspokojenie około połowy zadłużenia wynikającego z obligacji FFI0121. Pozostała część została zaś ujęta układem z mocy prawa.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium