wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

KNF wszczęła postępowanie wobec byłego prezesa Fast Finance

msd | 27 stycznia 2023
Nadzorca przygląda się sprawie udzielenia przez Fast Finance poręczenia za prywatną pożyczkę Jacka Daroszewskiego, gdy ten pełnił w spółce funkcję prezesa.

Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary na Jacka Daroszewskiego, byłego prezesa i jednego z kluczowych akcjonariuszy wrocławskiego Fast Finance. Przedmiotem zainteresowania nadzorcy stało się nieprzekazanie informacji o udzieleniu przez spółkę poręczenia do 15 mln zł za prywatną pożyczkę ówczesnego prezesa o wartości 13,5 mln zł. Ponadto, KNF bada też sprawę nieprzekazania informacji o wszczęciu wobec spółki postępowania egzekucyjnego z tej pożyczki, wynika z komunikatu Fast Finance, w którym windykator powołuje się na wiadomości od nadzorcy wykonania układu.

Jak przypomina spółka, poręczenie za prywatną pożyczkę ówczesnego prezesa było nieważne z powodu braku zgody WZA, co ostatecznie umożliwiło pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z aktu notarialnego. 

W 2018 r. Fast Finance na dobre utraciło płynność. Na początku 2019 r. wobec spółki otwarto postępowanie układowe i mniej więcej w tym samym czasie na jaw wyszło, że wartość aktywów spółki jest znacznie niższa, niż utrzymywał ówczesny zarząd. Konieczne było bowiem dokonanie ogromnych odpisów i rezerw na udzielone pożyczki oraz zaliczki pobrane przez byłych już członków zarządu.

W połowie stycznia uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu Fast Finance. Przy czym w przypadku obligacji, część zaległości spłacana jest z przedmiotu zabezpieczenia. 

Na Catalyst notowana była tylko jedna z pięciu niespłaconych przez windykatora serii obligacji – FFI0121 o wartości 4,7 mln zł. Według ostatniego sprawozdania, spółka dotychczas przekazała obligatariuszom około 1,5 mln zł ze spieniężenia pakietów wierzytelności, które stanowiły zabezpieczenie.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo