piątek, 18 września 2020

ING Bank Hipoteczny S.A.

ING Bank Hipoteczny S.A.
Bank powstał w ramach Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Jego głównym celem jest emisja długoterminowych listów zastawnych.

Emisje