wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

Mo-Bruk rezygnuje z dotacji

msd | 25 stycznia 2016
Spółka odstąpiła od realizacji projektu, na który miała dostać 5,8 mln zł dofinansowania. Dotychczas otrzymała 0,49 mln zł i zdecydowała się tę kwotę zwrócić.

Mo-Bruk nie informuje o przyczynach rozwiązania umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, zaznacza natomiast, że rezygnacja z realizacji projektu nie powoduje innych skutków niż zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami.

Na koniec września Mo-Bruk wykazywał 34,6 mln zł przychodów przyszłych okresów w postaci dotacji. Po rezygnacji z dofinansowania na 5,8 mln zł, grupa wciąż więc posiada wysokie zobowiązania z tytułu dotacji.

W sierpniu firmę czeka wykup notowanych na Catalyst obligacji na 16,4 mln zł. Baz wątpienia Mo-Bruk będzie potrzebował środków na refinansowanie długu. Póki co, spółka nie zdradza planu na ich pozyskanie. W grudniu, gdy pytaliśmy o plany dotyczące wykupu, przedstawiciele Mo-Bruku odesłali nas do tego co już wcześniej napisano w sprawozdaniu finansowym („zarząd podejmuje rozmowy”).

Obligacjami MBR0816 po raz ostatni handlowano 14 stycznia. W ramach transakcji pakietowej wyceniono papiery na 76,5 proc. Obecnie inwestorzy kwotują je na 74,4/79,4 proc. nominału (kupno/sprzedaż).

Obligacje zabezpieczone są zastawem rejestrowym na zbiorze rzeczy ruchomych do 50 mln zł oraz hipoteką na prawie użytkowania wieczystego do 3,5 mln zł. Ponadto emitent złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Więcej wiadomości o Mo-Bruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje