niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

PBS w Poznaniu pożegna się z Catalyst

msd | 21 lutego 2024
Polski Bank Spółdzielczy przedterminowo wykupi podporządkowane obligacje BSC0927 o wartości nominalnej 5,545 mln zł.

Termin wcześniejszej spłaty papierów BSC0927 ustalono na 29 marca. Natomiast najpóźniej 19 marca powinno dojść do zawieszenia giełdowego obrotu nimi. 

Decyzja banku o przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu podporządkowanego długu poprzedzona została wydaniem koniecznej na to zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pierwotnie pochodzące z 2012 r. obligacje warte były 11,09 mln zł, lecz w listopadzie ubiegłego roku bank przedterminowo wykupił połowę emisji. 

W środę rano papiery BSC0927 wyceniano na 100 proc. wartości nominalnej.

Przez 12 lat obecności na Catalyst notowania długu PBS w Poznaniu (wówczas jeszcze w Ciechanowie) w większości znajdowały się wyraźnie poniżej wartości nominalnej, w tym trzykrotnie w kilkuletnich odstępach zahaczały one o 40 proc. i mniej. Przez lata bank trapiony był bowiem istotnymi problemami – w 2016 r. wszedł on w program naprawczy, kilka miesięcy później KNF wszczęła wobec niego postępowanie w przedmiocie ustanowienia zarządu komisarycznego, a zaraz po tym bank był na skraju utraty płynności z powodu ogromnego odpływu depozytów. Niedługo po uporaniu się z tym problemem PBS przeprowadził porządki w portfelu kredytowym, w wyniku czego udział należności zagrożonych osiągnął prawie 59 proc., a jego współczynniki kapitałowe przyjęły ujemne wartości. Ostatecznie, z biegiem czasu (i kolejnymi działaniami prokuratury) sytuacja finansowa banku zaczęła ulegać poprawie. 

Po zniknięciu poznańskiego PBS z rynku Catalyst pozostaną na nim już tylko dwa banki spółdzielcze (wobec ponad 20 w szczytowym momencie). 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst