sobota, 02 marca 2024

Newsroom

GPW zawiesiła obrót obligacjami PBS w Poznaniu (akt.)

msd | 08 grudnia 2023
Giełda tłumaczy wstrzymanie handlu podporządkowanymi papierami Polskiego Banku Spółdzielczego troską o "interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu".

Treść zaktualizowana o informacje przekazane przez GPW.

Do zawieszenia obrotu obligacjami BSC0927 doszło w czwartek o godz. 9:35, a w piątek handel nimi wciąż pozostaje zawieszony. 

"Obrót na Catalyst obligacjami na okaziciela serii BSC0927 (...) został zawieszony, ponieważ po przeprowadzeniu ich częściowego wykupu i zmianie ich wartości nominalnej, nie zostały zaktualizowane wartości odsetek" - przekazał redakcji Obligacje.pl zespół prasowy GPW.

Po zrealizowanym 30 listopada przedterminowym wykupie połowy obligacji wartość nominalna serii BSC0927 obniżyła się do 5,545  mln zł. Wcześniejsza spłata poprzedzona została zawieszeniem obrotu papierami w dniach 20-30 listopada, ale w tym przypadku wynikającym właśnie z zamiaru przeprowadzenia częściowego wykupu. 

W ostatniej transakcji z 6 grudnia papiery BSC0927 wyceniane były na 99 proc. nominału. Jeszcze nieco ponad rok temu handlowano nimi w okolicach 40 proc., skąd wyraźnie odbiły, na dobre powracając powyżej 90 proc. w maju tego roku.

Za wygasający najpóźniej w 2027 r. podporządkowanych dług PBS w Poznaniu (d. w Ciechanowie) płaci 3,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst