czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

10-letnia emisja PKO Banku Hipotecznego trafiła na GPW

msd | 11 września 2018
Bank wprowadził do obrotu wyemitowane w sierpniu 10-letnie stałokuponowe listy zastawne, za które płaci 3,4875 proc. w skali roku.

Na emisję długich stałokuponowych papierów przez PKO BH zwracaliśmy uwagę trzy tygodnie temu, choć sam bank – jak ma zwyczaju – emisją się nie chwalił. Być może ze względu na rozmiary. Listy warte są bowiem „tylko” 60 mln zł.

Emisję 10-letnich papierów zamknięto akurat kilka dni po tym, jak ponownie wróciła dyskusja o kredytach ze stałym oprocentowaniem, do czego przyczyniła się KNF z publikacją propozycji nowej Rekomendacji S. Zakłada ona, że banki będą musiały mieć w swojej ofercie kredyty ze stałą stopą lub przynajmniej okresowo stałą stopą. Na razie tego typu kredyty spotkać można w bankach tylko sporadycznie.

Emitowane przez PKO BH listy zastawne oceniane są na Aa3 przez agencję Moody’s, co jest najwyższą możliwą oceną do uzyskania w Polsce i o dwa stopnie wyższą od ratingu kraju.

We wtorek do godz. 14:50 nie handlowano debiutującymi papierami PHP0828. Ich nominał to 500 tys. zł, co ogranicza krąg potencjalnych nabywców na rynku wtórnym niemal wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych.

Na Catalyst notowanych jest też 13 innych serii listów zastawnych PKO BH, w tym cztery w euro. Do transakcji nimi dochodzi sporadycznie lub wcale.

Emitowane przez PKO BH papiery oceniane są na Aa3 przez agencję Moody’s, co jest najwyższą możliwą oceną do uzyskania w Polsce i o dwa stopnie wyższą od ratingu kraju.

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje