sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Nieznaczny wzrost zysku netto Pragmy Faktoring

msd | 12 lutego 2013
Szacunkowy zysk operacyjny spółki w 2012 r. wyniósł 10,9 mln zł i był o 38 proc. wyższy niż rok wcześniej. Zysk netto pozostał jednak na poziomie zbliżonym do wyniku z 2011 r.

Pragma Faktoring zanotowała 264 mln zł przychodów brutto w 2012 r. wobec 220,5 mln zł rok wcześniej – wynika z opublikowanych przez spółkę szacunkowych danych finansowych. Przychody netto wzrosły natomiast z niespełna 15,4 mln zł do 18,7 mln zł (+22 proc. r/r).

Zysk z działalności operacyjnej po wzroście o 38 proc. r/r wyniósł prawie 10,9 mln zł. Zaś skonsolidowany zysk netto podliczono na 5,45 mln zł. Wynik netto był więc tylko nieznacznie wyższy (+2,3 proc. r/r) niż rok wcześniej. Dla porównania, po trzech kwartałach zysk operacyjny w ujęciu narastającym wynosił 8 mln zł, a zysk netto 4,1 mln zł.

Kapitał własny Pragmy Faktoring wzrósł z 36,8 mln zł w grudniu 2011 r. do 38 mln zł na koniec ub.r. Wartość aktywów po wzroście o ponad 3 mln zł wyniosła 90,9 mln zł. W przedstawionych szacunkach spółka nie podaje natomiast wartości zobowiązań na koniec 2012 r.

Wartość wykupionych faktur w ramach faktoringu wyniosła w ub.r. 247,3 mln zł (+10 proc. r/r), natomiast wartość udzielonych pożyczek podsumowano na 65,1 mln zł (+44,5 proc. r/r). Łączna wartość kontraktacji wyniosła więc 312,3 mln zł i była wyższa o 15,8 proc. niż w 2011 r.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Pragmy Faktoring o łącznej wartości 40 mln zł. Jednak począwszy od 14 lutego obrót papierami serii A o wartości nominalnej 25 mln zł zostanie zawieszony z powodu ich przedterminowego wykupu.

Za papiery serii B z terminem wykupu w grudniu 2014 r., które wciąż pozostaną w obrocie, spółka płaci 8,81 proc. (WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży). Obligacje PRF1214 wyceniane są na 101,3 proc. Warto jednak zwrócić uwagę, że i ta seria została wyposażona w opcję call dla emitenta. Nie można więc wykluczyć, że spółka w przyszłości zechce z niej skorzystać. 

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

 • Oferta obligacji PragmaGO ponownie z dwukrotną nadsubskrypcją

  27 listopada 2023
  W wartej 20 mln zł publicznej emisji papierów dłużnych faktoringowo-pożyczkowej spółki doszło do 48,5-proc. redukcji złożonych zapisów.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nowe warunki już działają

  17 listopada 2023
  Do grupki emitentów zbierających zapisy od inwestorów indywidualnych dołączyły Echo Investment oraz Budlex. A ponieważ Developres wydłużył ofertę ze względów proceduralnych, w pewnym momencie łącznie aż pięciu emitentów prowadziło ogólnodostępną dystrybucję w jednym czasie. Rynek w rozkwicie.
  czytaj więcej
 • PragmaGO zwiększa zadłużenie pod finansowanie rosnących obrotów

  16 listopada 2023
  Od 10 kwartałów dług netto faktoringowo-pożyczkowej spółki systematycznie rośnie, finansując wzrost portfela jej należności. Rosnące zyski częściowo amortyzują więc przyrost zobowiązań odsetkowych. Nie obchodzi się jednak bez stosunkowo wysokich kosztów odsetkowych.
  czytaj więcej
 • PragmaGO – raport rynkowy

  14 listopada 2023
  Na rynku wtórnym niezabezpieczone detaliczne obligacje faktoringowo-pożyczkowej spółki płacą istotnie mniej od papierów z trwającej oferty publicznej. Premia za udział w nowej emisji stanowi więc godziwe wynagrodzenie za dłuższy okres spłaty.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst