sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Ideon przedstawił propozycje układowe

msd | 17 kwietnia 2013
Drobni wierzyciele z roszczeniami do 250 tys. zł znajdą się na uprzywilejowanej pozycji. Optymistycznie zakładając, część obligatariuszy mogłaby otrzymać środki po około roku.

   Propozycja Ideonu, który na początku kwietnia złożył do katowickiego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, dzieli wierzycieli na dwie grupy – z roszczeniami do 250 tys. zł i powyżej tej kwoty. Drobni wierzyciele, zaliczani do pierwszej grupy, znaleźli się na pozycji uprzywilejowanej, ich roszczenia zostaną zaspokojone w pierwszej kolejności, bez dodatkowej redukcji.

   Wierzytelności do 250 tys. zł - zgodnie z przedstawioną propozycją – zostałyby uregulowane przez Ideon jednorazowo w ciągu dwóch kwartałów od końca miesiąca, w którym nastąpi uprawomocnienie postanowienia o zawarciu układu.

   Wierzyciele z roszczeniami powyżej 250 tys. zł musieliby liczyć się z 20-proc. redukcją. Spłata długów rozpoczęłaby się o dwa kwartały później niż w przypadku drobnych wierzycieli i rozłożona byłaby na 20 kwartalnych rat.

   Prawdopodobnie zdecydowana większość indywidualnych inwestorów, którzy kupili obligacje serii A Ideonu, zalicza się do pierwszej grupy. Mają więc oni szansę na odzyskanie środków w całości. Niewykluczone, że przyjęcie propozycji układowej byłoby korzystniejszym rozwiązaniem niż oczekiwanie na spieniężenie nieruchomości będącej zabezpieczeniem papierów dłużnych.

   Ostatnią transakcję na obligacjach IDE0315 zawarto 10 kwietnia po cenie 60 proc. Jeszcze przed weekendem w arkuszu zleceń znajdowała się oferta kupna papierów po 40 proc., lecz na środowej sesji nie ma już chętnych do zakupu obligacji Ideonu.  

Więcej wiadomości o Ideon S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst