czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Strata operacyjna grupy PPG

msd | 23 sierpnia 2013
W pierwszym półroczu skonsolidowana strata netto Platinum Properties Group wyniosła 10,7 mln zł. 2 września spółkę czeka spłata obligacji za 6 mln zł.

   Na koniec czerwca aktywa obrotowe grupy wynosiły 74,08 mln zł (wobec 141,78 mln zł na koniec ubiegłego roku) z czego 38,57 mln zł przypadało na zapasy, a 23,94 mln zł na krótkoterminowe należności. Środki pieniężne stanowiły natomiast 4,17 mln zł. W tym samym czasie grupa posiadała 112,36 mln zł krótkoterminowych zobowiązań, z czego 6 mln zł przypadało na obligacje serii C z terminem wykupu 2 września (21 sierpnia wycofano je z obrotu na Catalyst). Można przypuszczać, że zamiast ze środków własnych PPG będzie chciało spłacić papiery wpływami z zapowiedzianej w sierpniu emisji na 6,5 mln zł.

   Długoterminowe zobowiązania grupy na koniec półrocza wynosiły 149,4 mln zł wobec 162,31 mln zł na koniec grudnia. W sześć miesięcy relacja sumy zobowiązań i rezerw do kapitału własnego spadła z 0,96 do 0,74. Lecz gdyby nie emisja akcji spadek byłby niższy.

   Wskaźnik płynności szybkiej na koniec czerwca wyniósł 0,25 wobec 0,35 przed sześcioma miesiącami. I tak nienajlepsza płynność grupy uległa więc pogorszeniu. Należy jednak zwrócić uwagę, że już po dniu bilansowym jedna ze spółek zależnych PPG otrzymała od Getin Noble Banku kredyt inwestycyjny do 29 mln zł, z którego środki przeznaczone zostaną w większości na spłatę innych zobowiązań (prawdopodobnie krótkoterminowych).

   Od stycznia do czerwca całkowite przychody grupy PPG wyniosły 63,24 mln zł wobec 19,1 mln zł przed rokiem. Przeszło 230-proc. jest efektem rozpoczęcia w pierwszym kwartale tego roku podpisywania umów sprzedaży lokali w warszawskiej inwestycji „Rezydencja Naruszewicza”. Grupa wykazała 0,88 mln zł zysku ze sprzedaż wobec 2,91 mln zł straty przed rokiem. Skonsolidowany wynik operacyjny wyniósł minus 1,76 mln zł w porównaniu do 12,14 mln zł zysku rok wcześniej. Strata netto sięgnęła 10,7 mln zł wobec 8,97 mln zł zysku przed rokiem). Podobnie jak po pierwszym kwartale, spółka tłumaczy to różnicami kursowymi.

   Drugi kwartał był dla PPG znacznie gorszy od pierwszego, w którym skonsolidowane przychody wyniosły 53,6 mln zł, zysk ze sprzedaży - 2,49 mln zł, zysk operacyjny – 1,44 mln zł, a skonsolidowana strata netto 3,04 mln zł. Grupa wciąż podtrzymuje prognozy na 2013 r., które zakładają wypracowanie 103 mln zł przychodów oraz 32 mln zł zysku netto. 

Więcej wiadomości o PPG Platinum Properties Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • CCC zapowiada rekordowe marże handlowe

  13 czerwca 2024
  Obuwnicza grupa nie zamierza poprzestawać na 51-proc. marży brutto ze sprzedaży, jaką udało jej się wypracować w I kwartale. Dopełnieniem trwającej restrukturyzacji ma być pozyskanie nowego finansowania jeszcze w tym miesiącu.
  czytaj więcej
 • Bocian opuści Catalyst bez wykupu

  12 czerwca 2024
  Everest Capital, spółka celowa pozyskująca finansowanie dla pożyczkowej grupy Bociana, porozumiała się z funduszami Agio w sprawie przedłużenia terminu spłaty papierów EVC0624 i ich „niezwłocznego” wycofania z GPW.
  czytaj więcej
 • White Stone Development z kolejną wcześniejszą spłatą

  11 czerwca 2024
  Po roku od emisji deweloper przedterminowo wykupi wszystkie obligacje WSD0726 o wartości nominalnej 20 mln zł.
  czytaj więcej
 • Bocian zaczął rok na minusie

  11 czerwca 2024
  Pożyczkowa grupa osiągnęła 17,4 mln zł straty netto w I kwartale. Zamiana części portfela na gotówkę pozwoliła jej natomiast nieco zredukować zobowiązania odsetkowe. Mimo tego, jej wskaźniki zadłużenia nadal rosły.
  czytaj więcej