sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Dekpol ponad pięciokrotnie zwiększył zysk netto

msd | 27 września 2013
Mimo spadku przychodów spółka wykazała wzrost zysku na sprzedaży i operacyjnego. Na poprawę wyników wpłynęło także istotne ograniczenie kosztów finansowych.

   W pierwszym półroczu przychody budowlanej spółki spadły o 34,2 proc. r/r do 62,72 mln zł. Nie przeszkodziło to jednak w poprawie kolejnych pozycji rachunku wyników. Zysk ze sprzedaży wzrósł z 0,47 mln zł do 3,86 mln zł, a wynik operacyjny zwiększył się o 74,6 proc. do 4,79 mln zł. Spółka ograniczyła koszty finansowe o 22,5 proc. r/r do 1,59 mln zł, więc ostatecznie wynik netto wyniósł 2,78 mln zł wobec 0,51 mln zł przed rokiem.

   Aktywa Dekpolu zwiększyły się o 10,8 proc. r/r do 144,74 mln zł. Majątek obrotowy wzrósł o 8 proc. do 103,66 mln zł, z czego 61,44 mln zł (+23,3 proc. r/r) przypada na zapasy. Wartość krótkoterminowych należności podliczono na 41,03 mln zł, a środki pieniężne na 0,75 mln zł. Zobowiązania rosły w tempie 8,8 proc. r/r, aby wynieść na koniec czerwca 102,24 mln zł. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 11 proc. do 61,55 mln zł. Wskaźnik płynności bieżącej spadł więc z 1,73 przed rokiem do 1,68 na koniec półrocza, ale już wskaźnik płynności szybkiej – z powodu wysokiej dynamiki wzrostu zapasów – zmniejszył się z 0,82 do 0,68.

   Za notowane na Catalyst obligacje o wartości 12,5 mln zł w terminem wykupu w lutym przyszłego roku Dekpol płaci 6,25 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Papiery znajdują się więc już w ostatnim okresie odsetkowym, a inwestorzy handlują nimi po 100,1 proc., co daje 8,6 proc. rentowności brutto do wykupu.

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst