piątek, 09 grudnia 2022

Newsroom

Źródło: Sąd oddalił wniosek o upadłość likwidacyjną Rodanu

ems | 24 stycznia 2014
O ogłoszenie upadłości wnioskował posiadacz obligacji oraz sama spółka. Sąd oddalił wniosek ze względu na brak środków na przeprowadzenie postępowania.

Źródłem informacji jest nasz zarejestrowany użytkownik, którzy uczestniczył w rozprawie upadłościowej, która miała miejsce 23 stycznia w Warszawie (imię i nazwisko do wiadomości redakcji). 

- Sąd oddalił wniosek ze względu na brak majątku spółki, który wystarczałby na przeprowadzenie postępowania - powiedział nasz informator w rozmowie telefonicznej.

Dodał, że spółka ma niezapłacone zobowiązania także wobec własnych pracowników. Pracownicy spółki mają pierwszeństwo przed wierzycielami w zaspokajaniu roszczeń.

Termin spłaty obligacji Rodanu minął w sierpniu ubiegłego roku. Ich wartość nominalna wynosiła 3 mln zł. Obligacje nie były zabezpieczone. Obligacje zostały wyemitowane w sierpniu 2011 r. a ich oprocentowanie przekraczało WIBOR6M o 8 pkt proc.

Więcej wiadomości o Rodan Systems S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst