piątek, 19 sierpnia 2022

Newsroom

Hygienika miała zysk w 2011 r.

ems | 21 marca 2012
Producent pieluch i podpasek zanotował 115 tys. zł zysku netto w ubiegłym roku wobec 2,7 mln zł straty w 2010 r. Przychody wzrosły o prawie 10 mln zł (27,1 proc.) do 46,3 mln zł.

Na koniec 2011 r. kapitał własny spółki nie zmienił się istotnie i wyniósł 23,3 mln zł, natomiast kwota zobowiązań wzrosła o 1,8 mln zł (11,4 proc.) i wyniosła 17,3 mln zł.

W liście do inwestorów dołączonym do raportu rocznego zarząd spółki wspomina o rozważanej konsolidacji z innymi podmiotami z branży, ale nie podano dalszych szczegółów.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji spółki o wartości 2,4 mln zł i oprocentowaniu o 7 pkt proc. przewyższającym WIBOR6M. Mimo niewielkiej emisj,i transakcje przeprowadzane są regularnie, przez dwa miesiące od debiutu łączny wolumen wyniósł 290 sztuk (z 2389 wyemitowanych).

Pod koniec stycznia akcjonariusze spółki zdecydowali o przeznaczeniu 4 mln zł na skup akcji (Hygienika jest notowana także na GPW), który miałby trwać do końca stycznia 2014 r. Środki na ten cel mają pochodzić z zysków netto wypracowywanych w najbliższych latach.

Więcej wiadomości o Kerdos Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst