poniedziałek, 21 października 2019

Newsroom

Źródło: Widok Energia nie ma środków na ogłoszenie upadłości

ems | 21 marca 2014
Decyzję w tej sprawie sąd ma podjąć w przyszłym tygodniu. Według ustaleń nadzorcy sądowego, WE nie ma środków na prowadzenie postępowania upadłościowego.

Rozprawa w sprawie upadłości odbyła się w czwartek, 20 marca, ale sąd ogłosi swoją decyzję 27 marca.

Czterech wierzycieli spółki, której obligacje były do niedawna (2013 r.) notowane na Catalyst domaga się ogłoszenia upadłości liwkidacyjnej, spółka proponuje natomiast zawarcie układu i konwersję zobowiązań na akcje.

Łącznie zobowiązania Widok Energii podliczono na 33 mln zł, w tym 27 mln zł w wyemitowanych obligacjach. Tymczasowy nadzorca sądowy ustalił natomiast, że wartość posiadanej przez spółkę gotówki wynosi 0 zł, zaś księgowa wartość posiadanych aktywów - udziały w spółkach zależnych - wynosi 49 mln zł, lecz mierzona tylko wartością aktywów netto niespełna 17 mln zł. Przy czym ponad 97 proc. tej kwoty (tj. niższej) przypada na udziały w spółce Widok Energia Sp. z o.o., w przypadku której wierzyciele także domagali się upadłości liwkidacyjnej. Sąd oddalił ten wniosek 28 lutego dowodząc, że spółka nie ma środków na koszty postępowania.

Drugie co do wielkości aktywa Widok Energii - udziały w spółce Abropol - są objęte zastawem rejestrowym na rzec Copernicusa.

Zdaniem naszego źródła (imię, nazwisko i funkcja do wiadomości redakcji; nie mamy podstaw by wątpić w prawdziwość przekazanych informacji) w przyszłym tygodniu sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości Widok Energii ze względu na brak środków na prowadzenie postępowania. 

Więcej wiadomości o Widok Energia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje