poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Orzeł wypłaci najbliższy kupon

msd | 14 maja 2014
Spółka zapowiada wypłatę 268,2 tys. zł odsetek należnych obligatariuszom za przedostatni okres odsetkowy.

Termin wypłaty kuponu przypada na 22 maja. W raporcie bieżącym Orzeł podał, że otrzymał od nadzorcy sądowego zgodę na jego wypłatę. W tym samym komunikacie spółka przypomina obligatariuszom o zaplanowanym na najbliższy piątek spotkaniu z kuratorem.

Od połowy kwietnia Orzeł znajduje się w upadłości układowej. Spółka sama złożyła do sądu stosowny wniosek, po tym jak nie porozumiała się z wierzycielami. W ramach układu Orzeł chciał między innymi umorzenia wszystkich odsetek od wierzytelności objętych układem, umorzenia połowy wierzytelności o wartości powyżej 50 tys. zł oraz zamiany notowanych na Catalyst obligacji (stałe 11 proc.) z terminem wykupu w sierpniu tego roku na inną serię z 5-proc. kuponem.

Papierami ORL0814 po raz ostatni handlowano 5 maja po 30 proc. wartości nominalnej. Aktualnie kwotowane są one na 25/35,99 proc. (kupno/sprzedaż). Obligacje zabezpieczone są zastawem na majątku emitenta.  

Więcej wiadomości o Orzeł SA

Więcej wiadomości kategorii Catalyst