poniedziałek, 27 maja 2019

Newsroom

2C Partners zakończyło kwartał z 0,9 mln zł EBIT

msd | 15 maja 2014
W pierwszym kwartale zysk netto spółki wyniósł 0,55 mln zł. To połowa tego co w całym ubiegłym roku. Poprawa wyników może okazać się pomocna w razie ewentualnej emisji.

I choć to tylko domysły, nie można wykluczyć, że spółka zajmująca się rewitalizacją i restrukturyzacją nieruchomości wypuści na rynek nowe obligacje. Przy 5,47 mln zł aktywów obrotowych jej krótkoterminowe zobowiązania podliczono bowiem na 4,6 mln zł, a wśród nich znajdują się papiery dłużne serii A i B z wykupem we wrześniu tego roku (te drugie notowane są na Catalyst). Ich spłata z bieżących przepływów pieniężnych, mimo poprawy wyników, póki co wydaje się trudna, więc spółka może być zmuszona sięgnąć po refinansowanie. Tym bardziej, że w kwietniu wśród krótkoterminowych zobowiązań rozpoznana została kolejna seria obligacji (3,5 mln zł), co w razie braku istotnego wzrostu wartości majątku obrotowego nie pozostało bez wpływu na bilans.

Całkowita wartość zobowiązań i rezerw 2C Partners na koniec marca wynosiła 16,32 mln zł. W tym samym czasie aktywa spółki podliczono na 21,38 mln zł (niemal całość majątku trwałego o wartości 15,91 mln zł stanowią nieruchomości inwestycyjne), a kapitał własny na 5,06 mln zł.

Przychody spółki w pierwszym kwartale wyniosły 3,02 mln zł wobec 0,75 mln zł przed rokiem. Na poziomie operacyjnym zysk wyniósł 0,91 mln zł wobec 0,46 mln zł straty, zaś wynik netto podsumowano na 0,55 mln zł wobec 0,51 mln zł straty.

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji 2C Partners – seria B z wykupem we wrześniu tego roku (WIBOR 3M plus 7 pkt proc.) oraz seria E z terminem spłaty w kwietniu przyszłego roku (stałe 11,5 proc.). Inwestorzy wyceniają je odpowiednio na 100 i 102,49 proc.

W ostatni wtorek na rynku NewConnect zadebiutowały akcje spółki. Nie emitowano nowych walorów, 2C Partners oferowało już istniejące akcje.

Więcej wiadomości o 2C Partners S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje