sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Zysk netto Esbanku wzrósł o 11,5 proc.

ems | 10 kwietnia 2012
W 2011 r. radomski Bank Spółdzielczy Esbank zarobił 4,3 mln zł, w czym spora zasługa rozwiązanych rezerw na kwotę 5,1 mln zł.

Na dobrą sprawę, to właśnie rozwiązanie rezerw zapewniło Esbankowi finalny wzrost zysku netto, bowiem wzrost wyniku odsetkowego do 21,6 mln zł (3,7 mln zł lub o 20,4 proc.) został uszczuplony przez niższy wynik z prowizji o 0,3 mln zł do 6,9 mln zł (spadek o 4,6 proc.) oraz o wyższe koszty działania banku (20 mln zł - wzrost o 2,2 mln zł lub o 12,5 proc.).

Wyższa była także kwota rezerw i odpisów, która w 2011 r. pochłonęła 7,1 mln (wzrost o 1,2 mln zł lub o 19,6 proc.) i dopiero rozwiązanie rezerw w kwocie 5,1 mln zł (wzrost o 2,6 mln zł lub o 103 proc.) zapewniło finalne 4,3 mln zł zysku netto (wzrost o 445 tys. zł).

Na koniec 2011 r. współczynnik wypłacalności banku wyniósł 9,9 proc. wobec 10,6 proc. rok wcześniej.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji banku (ESB0725) o wartości 5 mln zł i oprocentowaniu przewyższającym WIBOR6M o 3 pkt proc. Niewiele jest banków spółdzielczych na Catalyst oferujących niższe odsetki (tylko BS w Barlinku oferuje 2,8 pkt proc. ponad WIBOR6M), co jest zapewne przyczyną ich niskiej popularności rynkowej. Dość powiedzieć, że przez półtora roku obecności na Catalyst łączny wolumen nie przekroczył jeszcze 40 sztuk

Więcej wiadomości o Esbank Bank Spółdzielczy

Więcej wiadomości kategorii Catalyst