piątek, 09 grudnia 2022

Newsroom

Esbank połączy się z innym bankiem spółdzielczym

msd | 03 grudnia 2021
Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie Esbanku z kilkukrotnie mniejszym Bankiem Spółdzielczym w Kleszczowie.

Podczas piątkowego posiedzenia KNF jednogłośnie zezwoliła na sześć fuzji w sektorze spółdzielczym, w tym także obejmującą notowanych na Catalyst Esbank. W ramach połączenia, do jego struktur włączony zostanie Bank Spółdzielczy w Kleszczowie.

„Projekt zmierzający do dobrowolnej konsolidacji banków realizowany jest przy aprobacie Spółdzielczego Systemu Ochrony IPS SGB oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej. (…) Za zgodą KNF, formalne połączenie banków nastąpi z chwilą stosownych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. (…) Połączony bank dysponować będzie większymi kapitałami, sprawną organizacją, wyspecjalizowanym zespołem, najlepszymi rozwiązaniami technicznymi, a także szeroką ofertą, co przełoży się na szereg nowych korzyści dla klientów Banku Spółdzielczego w Kleszczowie” – napisano komunikacie Esbanku.

Jak wynika ze złożonego w KRS sprawozdania, BS w Kleszczowie zamknął 2020 r. ze 149,7 mln zł aktywów, ale jego portfel kredytowy to tylko 24,5 mln zł, z czego większość stanowiły należności od JST. Przy 8,9 mln zł funduszy własnych, w całości złożonych z kapitału podstawowego Tier 1, bank wykazywał niemal 60-proc. współczynniki wypłacalności (TCR, T1, CET1). Natomiast jego dochody z działalności bankowej sięgnęły 1,78 mln zł w 2020 r. i były niższe od kosztów działania (1,94 mln zł). Dopiero po doliczeniu wysokich pozostałych przychodów operacyjnych bankowi udało się osiągnąć niecałe 10 tys. zł zysku netto.

Dla porównania, Esbank kończył I połowę bieżącego roku z blisko 915 mln zł sumy bilansowej i 68,6 mln zł funduszy własnych (łączny współczynnik kapitałowy to 18,07 proc.), a jego zysk netto za okres sześciu miesięcy to 2,2 mln zł

Na Catalyst znajduje się jedna seria podporządkowanych obligacji Esbanku o wartości 5 mln zł i terminie spłaty przypadającym najpóźniej na lipiec 2025 r. W ostatniej transakcji, jeszcze z ubiegłego tygodnia, papiery ESB0725 wyceniano na 96,8 proc. nominału. Aktualnie kwotowane są one na 90,01/97,5 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Esbank Bank Spółdzielczy

Więcej wiadomości kategorii Catalyst