poniedziałek, 27 maja 2019

Newsroom

2C Partners bliżej refinansowania

ems | 01 września 2014
Firma zajmująca się renowacją kamienic na własny rachunek, pozyskała 1,5 mln zł z prywatnej emisji dwuletnich obligacji, które nie trafią na Catalyst.

W ostatnim dniu września zapadają dwie serie obligacji 2C Partners o łącznej wartości 3,1 mln zł. Jedna z nich, o wartości 2 mln zł, notowana jest na Catalyst.

Pozyskując środki od "własnych" inwestorów spółka przybliżyła się do terminowego wykupu obu serii obligacji (doliczając 1,3 mln zl krótkoterminowych inwestycji z końca czerwca wykazanych w raporcie za II kwartał), choć dla utrzymania płynności finansowej po wykupach, niezbędna może okazać się jeszcze jedna emisja.

W drugim kwartale przychody spółki zajmującej się rewitalizacją nieruchomości mieszkalnych wyniosły 770 tys. zł wobec 420 tys. zł rok wcześniej. Na poziomie sprzedaży 2C Partners wykazało 45 tys. zł straty wobec 94 tys. zł straty przed rokiem. Dopiero na poziomie operacyjnym spółka wykazała 8,13 mln zł (0,97 mln zł rok wcześniej), zaś wynik netto wyniósł 6,26 mln zł (0,6 mln zł).

Za serię wygasającą we wrześniu 2C Partners płaci 7 pkt proc. ponad WIBOR 3M, zaś papiery z wykupem w kwietniu przyszłego roku oprocentowane są na stałe 11,5 proc. Seria wrześniowa wyceniana jest w okolicach nomiału, a kwietniowa 1,55 pkt proc. powyżej.

Więcej wiadomości o 2C Partners S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje