poniedziałek, 27 maja 2019

Newsroom

2C Partners ma środki na wrześniowe wykupy

msd | 19 września 2014
Spółka zamknęła emisję obligacji serii G na 3 mln zł. 30 września wygasają papiery serii A i B o wartości 2,65 mln zł.

Za nowowyemitowane 2,5-letnie obligacje 2C Partners płaci stały 9,5-proc. kupon. Papiery zabezpieczone są hipoteką oraz trafią do obrotu na Catalyst.

Pozyskane środki spółka prawdopodobnie przeznaczy na zrefinansowanie zapadających 30 września papierów serii A na 0,65 mln zł (początkowa wartość emisji to 3 mln zł) oraz serii B na 2 mln zł. Pierwsza z nich była ostatnio częściowo spłacana przed terminem. Środki na wcześniejsze wykupy mogły pochodzić z zamkniętej niedawno emisji papierów dłużnych serii F na 1,5 mln zł. Są to dwuletnie obligacje, które nie trafią na Catalyst.

W drugim kwartale przychody spółki zajmującej się rewitalizacją nieruchomości mieszkalnych wyniosły 770 tys. zł wobec 420 tys. zł rok wcześniej. Na poziomie sprzedaży 2C Partners wykazało 45 tys. zł straty wobec 94 tys. zł straty przed rokiem. Dopiero na poziomie operacyjnym spółka wykazała 8,13 mln zł (0,97 mln zł rok wcześniej), zaś wynik netto wyniósł 6,26 mln zł (0,6 mln zł).

W obrocie na Catalyst wciąż znajdują się obligacje 2C Partners na 3,5 mln zł. Ich termin spłaty przypada na kwiecień 2015 r., a spółka płaci za nie 11,5 proc. Przed weekendem rynek wycenia je na 101,73 proc., 

Więcej wiadomości o 2C Partners S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje