sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Zysk CDRL spadł o dwie trzecie

ems | 26 kwietnia 2012
W 2011 r. grupa producenta zabawek i odzieży dziecięcej zarobiła na czysto 1,9 mln zł wobec 5,8 mln zł rok wcześniej (zysk jednostkowy). Wzrosły wynagrodzenia i koszty finansowe.

   Z raportu rocznego CDRL wynika, że wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1,7, a wskaźnik płynności krótkoterminowej 0,69. Według wyliczeń audytora było to odpowiednio 1,59 i 0,65 (wobec 1,86 i 0,79 rok wcześniej w ujęciu jednostkowym. Ponieważ grupa powstała w sierpniu 2011 r., porównuje się wyniki jednostkowe z 2010 r.). W obu wypadkach wniosek jest ten sam - wskaźnik płynności bieżącej mieści się w granicach uznawanych za bezpieczne (1,2-2,0), natomiast wskaźnik płynności krótkoterminowej znajduje się nieco poniżej wskazania (powyżej 1). Mimo to, audytor uznał wskaźniki za "uznawane za optymalne".

   W 2011 r. przychody właściciela 150 sklepów i marki Coccodrillo wyniosły 119,8 mln zł wobec 100,9 mln zł rok wcześniej. Ze względu na wyraźny wzrost wynagrodzeń (8,7 mln zł wobec 3,5 mln zł rok wcześniej) i nieco wyższy (w relacji do przychodów) koszt zakupionych materiałów zysk operacyjny wyniósł 8,4 mln zł i był o 0,8 mln zł niższy niż rok wcześniej. Dodatkowo grupa poniosła także wyższe koszty finansowe w kwocie 6,3 mln zł (2,5 mln zł rok wcześniej), na co w szczególności złożyła się pozycja "inne" (4,9 mln zł). W ten sposób ostateczny wynik netto wyniósł 1,9 mln zł i stanowił jedną trzecią zysku z 2010 r. (5,8 mln zł).

   Z raportu rocznego wynika także, że zobowiązania grupy wynosiły na koniec 2011 r. 64,4 mln zł, wobec 23,3 mln zł kapitału własnego. Zobowiązania wzrosły bez mała o 23 mln zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe o prawie 11 mln zł do 36,4 mln zł.

   W komentarzu do wyników zarząd spółki zasygnalizował, że grupa przygotowuje się do debiutu giełdowego w 2013 roku.

   Póki co, CDRL jest obecna na Catalyst, gdzie notowane są obligacje (CDL1014) o wartości 9,6 mln zł i oprocentowaniu przewyższającym WIBOR3M o 5,5 pkt proc.

Więcej wiadomości o CDRL S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst