piątek, 23 sierpnia 2019

Newsroom

Kruk proponuje 4,5 proc. w publicznej emisji obligacji

ems | 07 maja 2015
Windykator planuje przeprowadzenie publicznej emisji obligacji o wartości 20 mln zł. 4,5 proc. rocznie to propozycja na pięć lat.

Pięcioletni IRS na stopę procentową w złotym wyceniany jest w czwartkowe popołudnie na 2,3 proc. (ale 2,5 proc. przed południem - rynek jest wyjątkowo zmienny w ostatnich dniach). Propozycję Kruka należy więc rozpatrywać jako połączenie aktualnej stawki IRS powiększonej o wirtualną marżę - w tym wypadku wynosiłaby ona 2,2 pkt proc.

W ostatniej emisji (grudniowej) sześcioletnich obligacji Kruk zaoferował inwestorom 3,35 pkt proc. marży ponad WIBOR3M, zatem w tym porównaniu oferta stałokuponowych papierów Kruka nie wygląda atrakcyjnie. Z drugiej strony na Catalyst notowanych jest tuzin serii obligacji spółki o zmiennym oprocentowaniu i marżach dochodzących do 4,6 pkt proc. ponad WIBOR. Mimo korzystniejszego oprocentowania, za sprawą wysokich notowań na rynku wtórnym, prawie wszystkie oferują rentowność poniżej 4,5 proc. (wyjątek to seria KRU1220 notowana z rentownoscią 4,6 proc., ale jej okres wykupu jest dłuższy). Zatem można powiedzieć, że Kruk daje inwestorom detalicznym więcej, niż mogą mieć kupując jego obligacje na rynku wtórnym, ale za cenę ponoszonego ryzyka stopy procentowej.

To ryzyko akurat istotnie wzrosło w ostatnich dniach (widoczne są wahania cen obligacji skarbowych na całym świecie), czego efektem jest m.in. wzrost notowań pięcioletniego kontraktu na stopę procentową o 50 pkt bazowych w ciągu miesiąca. Nie jest to jednak równoznaczne z prawdopodobieństem wzrostu stóp procentowych w tym okresie, lecz jedynie z próbą zdyskontowania takiego scenariusza.

Kruk nie podał daty przyjmowania zapisów. Można założyć, że wzorem pierwszej publicznej emisji, zapisy będą mogły być składane już od 100 zł. 

Na początku tygodnia Kruk podał, że zamierza przeprowadzić także prywatną emisję obligacji o wartości do 100 mln zł. Jej oprocentowania nie ujawniono, wiadomo jedynie, że chodzi o sześcioletnie obligacje.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje