czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Action chce przeznaczyć 200 mln zł na zaspokojenie wierzycieli

msd | 11 kwietnia 2018
Przyjęta kwota na zaspokojenie wierzycieli w ramach postępowania sanacyjnego stanowi niecałe 60 proc. wartości wierzytelności układowych. Action proponuje też nowy podział wierzycieli na grupy.

Pod koniec listopada w spisie wierzytelności układowych Actionu widniała kwota 347,9 mln zł, z czego same obligacje to 100 mln zł kapitału plus ewentualne odsetki i wierzytelności uboczne. Zamiar przeznaczenia przez spółkę kwoty 200 mln zł na spłatę w ramach układu daje więc pewne wyobrażenie o poziomie strzyżenia wierzycieli, aczkolwiek pamiętać należy, że w dotychczasowych propozycjach układowych pojawiał się też pomysł zamiany części długów na akcje. 

Kwotę 200 mln zł Action miał ustalić przy projektowaniu nowego podziału wierzycieli na grupy interesów. A tych miałoby być teraz pięć wobec czterech, które proponowano jeszcze w grudniu. Obligatariusze, wraz z innymi wierzycielami finansowymi, mieliby należeć do ostatniej z grup. 

Treść nowych propozycji układowych nie została na razie ujawniona.

W listopadzie Action przewidywał, że od głosowania nad układem powinno dojść nie później niż w drugim kwartale 2018 r. Tydzień temu spółka informowała o zamiarze przystąpienia do negocjacji z wierzycielami w postępowaniu sanacyjnym. 

Termin wykupu wartych 100 mln zł obligacji Actionu minął w lipcu 2017 r., ale już niemal rok wcześniej było wiadomo, że spłata nie nastąpi w terminie, ponieważ spółka znajduje się w postępowaniu sanacyjnym od sierpnia 2016 r. 

Więcej wiadomości o Action S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje