sobota, 22 września 2018

Newsroom

Action oczekuje głosowania nad układem w I połowie 2018 r.

msd | 29 września 2017
Spółka ocenia, że do zatwierdzenia spisu wierzytelności dojdzie na przełomie 2017 i 2018 r. Później Action będzie mógł ułożyć się z wierzycielami.

Wcześniej Action podawał, że do głosowania nad układem dojść mogłoby jeszcze przed końcem 2017 r. Termin ten się prawdopodobnie opóźni, bo w IV kwartale tego roku lub I kwartale przyszłego roku dojść ma do zatwierdzenia spisu wierzytelności. Dopiero później spółka będzie mogła układać się z wierzycielami, w tym właścicielami wartych 100 mln zł obligacji, których termin spłaty minął 4 lipca tego roku.

Spółka papierów dłużnych w terminie oczywiście nie wykupiła, bo i zgodnie z prawem zrobić tego nie mogła.

Action, jak wynika ze sprawozdania finansowego, wciąż chce proponować korzystniejsze warunki układu wierzycielom, którzy zgodzą się udzielić mu finansowania. Prawo restrukturyzacyjne daje taką możliwość, a spółka chciałaby to wykorzystać nie tylko wobec banków, ale i obligatariuszy, którym może zaproponować rolowanie obligacji. 

Postępowanie sanacyjne wobec Actionu otwarto 1 sierpnia ubiegłego roku, po tym, gdy spółka otrzymała niekorzystne dla siebie decyzje UKS. Nawiasem mówiąc, w spółce trwa obecnie sześć kontroli podatkowych.

Po sześciu miesiącach tego roku skonsolidowane przychody Actionu spadały o 58,1 proc. r/r do 794,8 mln zł. Grupa wykazała 44,4 mlm zł straty netto (1,8 mln zł straty rok wcześniej), ale i 81 mln zł dodatnich przepływów operacyjnych, które trafiły na spłatę zadłużenia. Na koniec czerwca Action posiadał 571,1 mln zł skonsolidowanych zobowiązań, które stanowiły 80,7 proc. jego majątku. Niemal w całości były to zobowiązania krótkoterminowe, które nie miały pokrycia w wartych 521 mln zł aktywach obrotowych. Tym samym wskaźnik płynności bieżącej grupy wynosił 0,91x, ale nie oddawał on stanu faktycznego. Po wejściu w postępowanie restrukturyzacyjne Action zobowiązany jest regulować tylko bieżące zobowiązania powstałe po dniu otwarcia sanacji. Spółka podkreśla, że na razie daje jej to spory komfort płynnościowy, zwłaszcza, że na koniec czerwca posiadała 138,9 mln zł gotówki.

Więcej wiadomości o Action S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje