piątek, 23 lutego 2018

Newsroom

Action oczekuje głosowania nad układem w I połowie 2018 r.

msd | 29 września 2017
Spółka ocenia, że do zatwierdzenia spisu wierzytelności dojdzie na przełomie 2017 i 2018 r. Później Action będzie mógł ułożyć się z wierzycielami.

Wcześniej Action podawał, że do głosowania nad układem dojść mogłoby jeszcze przed końcem 2017 r. Termin ten się prawdopodobnie opóźni, bo w IV kwartale tego roku lub I kwartale przyszłego roku dojść ma do zatwierdzenia spisu wierzytelności. Dopiero później spółka będzie mogła układać się z wierzycielami, w tym właścicielami wartych 100 mln zł obligacji, których termin spłaty minął 4 lipca tego roku.

Spółka papierów dłużnych w terminie oczywiście nie wykupiła, bo i zgodnie z prawem zrobić tego nie mogła.

Action, jak wynika ze sprawozdania finansowego, wciąż chce proponować korzystniejsze warunki układu wierzycielom, którzy zgodzą się udzielić mu finansowania. Prawo restrukturyzacyjne daje taką możliwość, a spółka chciałaby to wykorzystać nie tylko wobec banków, ale i obligatariuszy, którym może zaproponować rolowanie obligacji. 

Postępowanie sanacyjne wobec Actionu otwarto 1 sierpnia ubiegłego roku, po tym, gdy spółka otrzymała niekorzystne dla siebie decyzje UKS. Nawiasem mówiąc, w spółce trwa obecnie sześć kontroli podatkowych.

Po sześciu miesiącach tego roku skonsolidowane przychody Actionu spadały o 58,1 proc. r/r do 794,8 mln zł. Grupa wykazała 44,4 mlm zł straty netto (1,8 mln zł straty rok wcześniej), ale i 81 mln zł dodatnich przepływów operacyjnych, które trafiły na spłatę zadłużenia. Na koniec czerwca Action posiadał 571,1 mln zł skonsolidowanych zobowiązań, które stanowiły 80,7 proc. jego majątku. Niemal w całości były to zobowiązania krótkoterminowe, które nie miały pokrycia w wartych 521 mln zł aktywach obrotowych. Tym samym wskaźnik płynności bieżącej grupy wynosił 0,91x, ale nie oddawał on stanu faktycznego. Po wejściu w postępowanie restrukturyzacyjne Action zobowiązany jest regulować tylko bieżące zobowiązania powstałe po dniu otwarcia sanacji. Spółka podkreśla, że na razie daje jej to spory komfort płynnościowy, zwłaszcza, że na koniec czerwca posiadała 138,9 mln zł gotówki.

Więcej wiadomości o Action S.A.

 • Indeks Default Rate: Firmy nie wykupiły obligacji na rekordowe 194,8 mln zł

  08 stycznia 2018
  Nominał niespłaconych w 2017 r. papierów korporacyjnych na Catalyst, mimo osiągnięcia najwyższego poziomu w historii, wyniósł relatywnie niskie 2,1 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. To wciąż o ponad połowę mniej od długookresowej średniej dla warszawskiego rynku. Wśród małych emisji poprawa przebiega na tyle wolno, że nadal nie wraca co piąta złotówka.
  czytaj więcej
 • Action przedstawił zaktualizowane propozycje układowe

  11 grudnia 2017
  Spółka proponuje spłatę co najmniej 40 proc. należności głównych w 20 kwartalnych ratach i konwersję części należności na akcje spółki.
  czytaj więcej
 • Action krytyczny wobec propozycji układowych obligatariuszy

  29 listopada 2017
  Zdaniem spółki przedstawione przez pełnomocnika obligatariuszy propozycje układowe preferują właścicieli papierów dłużnych względem pozostałych wierzycieli. Zamiana części długu na akcje, ze względu na niską cenę, miałaby natomiast pokrzywdzić akcjonariuszy i część pozostałych wierzycieli.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Obligacyjne problemy łatwiej przewidzieć

  05 października 2017
  Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje