środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Action zapowiada negocjacje z wierzycielami

msd | 05 kwietnia 2018
Mając na celu zawarcie układu zarząd spółki zdecydował o przystąpieniu do negocjacji z wierzycielami w postępowaniu sanacyjnym.

(…) prowadzone z wierzycielami negocjacje dotyczyć będą zagadnień kluczowych dla treści układu, tj. w szczególności warunków restrukturyzacji zobowiązań spółki – poinformowano.

Pod koniec marca, powołując się na najnowszą analizę, Action informował o szacowanym stopniu zaspokojenia wierzycieli. Wyłączając wierzytelności zabezpieczone na majątku spółki oraz wierzytelności wynikające z procesu restrukturyzacji stopień zaspokojenia mógłby wynieść 54 proc. przy likwidacji majątku Actionu lub 71 proc. w przypadku sprzedaży całości przedsiębiorstwa w ramach uregulowanego prawem upadłościowym tzw. postępowania pre-pack.

Action, który w lipcu 2017 r. nie wykupił obligacji na 100 mln zł, objęty jest postępowaniem sanacyjnym jeszcze od sierpnia 2016 r. Według ostatnich propozycji układowych, opublikowanych cztery miesiące temu, spółka proponowała spłatę co najmniej 40 proc. należności głównych w 20 kwartalnych ratach oraz konwersję części należności na akcje. Wierzyciele spółki mieliby się też liczyć z umorzeniem części należności głównych, ale na razie nie wiadomo w jakim stopniu.

Wcześniej swoje propozycje układowe przedstawili spółce obligatariusze, lecz ta uznała je za krzywdzące dla innych wierzycieli, a także akcjonariuszy.

Pod koniec ubiegłego roku Action informował, że spodziewa się głosowania nad układem do II kwartału 2018 r. włącznie. 

Więcej wiadomości o Action S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Wierzyciel wnioskuje o upadłość Fast Finance

  14 grudnia 2018
  Wniosek o ogłoszenie upadłości windykatora złożyła obsługująca go w przeszłości agencja relacji inwestorskich. Sąd zabezpieczył majątek spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Został nim obecny kurator obligatariuszy GetBack, a w przeszłości syndyk e-Kancelarii.
  czytaj więcej
 • GetBack wybrał nowego audytora

  12 grudnia 2018
  W miejsce Deloitte, któremu windykacyjna spółka wypowiedziała we wrześniu umowę, wybrano PKF Consult. Do odwieszenia notowań instrumentów finansowych GetBacku wciąż długa droga.
  czytaj więcej
 • Eurocent cofnął wniosek restrukturyzacyjny

  04 kwietnia 2018
  Firma pożyczkowa, która już nie prowadzi działalności operacyjnej, wycofała się z zamiaru otwarcia postępowania układowego.
  czytaj więcej
 • Próchnik nie wydłużył terminu zapadalności obligacji

  30 marca 2018
  Brak zgody inwestorów na rolowanie długu i ich niska frekwencja podczas zgromadzenia obligatariuszy nie mogą dziwić. Na dwa dni przed czwartkowymi spotkaniem spółka zdążyła złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Dzisiejszy wykup oczywiście nie nastąpi.
  czytaj więcej

Emisje