czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Action zapowiada negocjacje z wierzycielami

msd | 05 kwietnia 2018
Mając na celu zawarcie układu zarząd spółki zdecydował o przystąpieniu do negocjacji z wierzycielami w postępowaniu sanacyjnym.

(…) prowadzone z wierzycielami negocjacje dotyczyć będą zagadnień kluczowych dla treści układu, tj. w szczególności warunków restrukturyzacji zobowiązań spółki – poinformowano.

Pod koniec marca, powołując się na najnowszą analizę, Action informował o szacowanym stopniu zaspokojenia wierzycieli. Wyłączając wierzytelności zabezpieczone na majątku spółki oraz wierzytelności wynikające z procesu restrukturyzacji stopień zaspokojenia mógłby wynieść 54 proc. przy likwidacji majątku Actionu lub 71 proc. w przypadku sprzedaży całości przedsiębiorstwa w ramach uregulowanego prawem upadłościowym tzw. postępowania pre-pack.

Action, który w lipcu 2017 r. nie wykupił obligacji na 100 mln zł, objęty jest postępowaniem sanacyjnym jeszcze od sierpnia 2016 r. Według ostatnich propozycji układowych, opublikowanych cztery miesiące temu, spółka proponowała spłatę co najmniej 40 proc. należności głównych w 20 kwartalnych ratach oraz konwersję części należności na akcje. Wierzyciele spółki mieliby się też liczyć z umorzeniem części należności głównych, ale na razie nie wiadomo w jakim stopniu.

Wcześniej swoje propozycje układowe przedstawili spółce obligatariusze, lecz ta uznała je za krzywdzące dla innych wierzycieli, a także akcjonariuszy.

Pod koniec ubiegłego roku Action informował, że spodziewa się głosowania nad układem do II kwartału 2018 r. włącznie. 

Więcej wiadomości o Action S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje