wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Administrator zabezpieczeń obligacji zajął część majątku Chemoservisu

msd | 01 czerwca 2018
Spółka BSWW Trust, administrator zabezpieczeń papierów serii B, przejęła na własność należące do Chemoservisu akcje K-Protos.

Przejęte akcje warte są 6,3 mln zł i w takiej też kwocie nastąpiło zaspokojenie wierzytelności. Cały wymagalny dług z tytułu obligacji serii B zmalał więc z 15,9 mln zł do 9,6 mln zł.

Wyemitowane w marcu 2016 r. papiery serii B nie były notowane na Catalyst. Początkowa wartość emisji to 27 mln zł, lecz do momentu utraty płynności i otrzymania wezwania do przedterminowego wykupu spółka spłaciła część zadłużenia. Do czasu przejęcia akcji K-Protos nominalna wartość papierów serii B wynosiła około 15,1 mln zł.

W marcu Chemoservis nie wykupił natomiast wartej 3,03 mln zł serii A, która notowana była na Catalyst. Później spółka wykupiła jeszcze część zaległości zmniejszając wymagalny nominał do 2,2 mln zł. Seria ta nie była jednak zabezpieczona.

Niewykupione w marcu papiery CHS0318 znajdowały się przede wszystkim w subfunduszach Open Finance Obligacji i Open Finance Pieniężny, a także w funduszu zamkniętym BDM Obligo. W każdym z nich udział papierów Chemoservisu przekraczał 2,5 proc. aktywów (według stanu na koniec 2017 r.).

W maju spółka złożyła kolejno wniosek o ogłoszenie upadłości oraz otwarcie postępowania sanacyjnego.

Więcej wiadomości o Chemoservis-Dwory S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Prezes GetBacku napisał list do obligatariuszy

  15 czerwca 2018
  W liście do właścicieli obligacji spółki Przemysław Dąbrowski, jej prezes, nie daje większych nadziei na odzyskanie całości zainwestowanych pieniędzy. Pisze raczej o ich „części” przypominając zarazem, że ogłoszone propozycje układowe mają na razie charakter wstępny.
  czytaj więcej
 • Sąd ogłosił upadłość Admiral Boats

  14 czerwca 2018
  Gdański sąd nie zgodził się na proponowaną wcześniej przez spółkę sprzedaż przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji, czyli tzw. pre-packu.
  czytaj więcej
 • Próchnik coraz dalej od sanacji

  01 czerwca 2018
  Odzieżowa spółka złożyła do sądu wniosek o niewstrzymywanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu rozpatrzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
  czytaj więcej
 • Kąkolewski odpowiedział na ustalenia KNF

  01 czerwca 2018
  Odwołany w kwietniu prezes GetBacku utrzymuje, że „księgowość spółki była prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, a sprawozdania finansowe zawierały rzetelne dane”.
  czytaj więcej

Emisje