piątek, 26 kwietnia 2019

Newsroom

Unified Factory chce redukcji obligacyjnego zadłużenia

msd | 09 listopada 2018
Z wartych 25 mln zł papierów dłużnych serii C i D spółka chce spłacić 30 proc. należności głównej. Kolejne 30 proc. miałoby podlegać konwersji na akcje, zaś reszta uległaby umorzeniu.

Warszawski sąd otworzył przyspieszonego postępowanie układowe wobec Unified Factory. Spółka chce zawrzeć w jego ramach układ częściowy, który objąłby tylko właścicieli obligacji serii C i D wartych odpowiednio 20 mln zł oraz 5 mln zł. Propozycje spółki zakładają tylko częściową spłatę zadłużenia, w tym także w ramach konwersji na akcje.

Unified Factory proponuje obligatariuszom spłatę 30 proc. należności głównej w trzech równych ratach płatnych co roku, począwszy od – zależnie od serii – listopada lub grudnia 2020 r. do listopada lub grudnia 2022 r. Kolejne 30 proc. spółka chciałaby skonwertować na akcje, w ramach czego wyemitowałaby 1,25 mln nowych walorów z ceną emisyjną na poziomie 6 zł. Aktualnie kapitał spółki dzieli się na 8,71 mln akcji (część uprzywilejowana co do głosu na WZ), a ich ostatnia giełdowa cena, sprzed lipcowego zawieszenia, to 1,97 zł za sztukę. 

Do złożenia wniosku o przyspieszone postępowanie układowe spółkę, jak początkowo podawano, miało skłonić naruszenie warunków emisji obligacji. 

Papiery serii C i D nie są notowane na Catalyst. Wartą 20 mln zł serię C na rynku pierwotnym objęło 97 inwestorów. Mniejsza emisja o wartości 5 mln zł trafiła zaś do 113 inwestorów.

Unified Factory jest producentem i dostawcą rozwiązań automatyzujących sprzedaż i obsługę klienta. Spółka notowana jest na NewConnect od 2016 r. W ostatnich miesiącach na jaw wyszło, że Maciejowi O., głównemu akcjonariuszowi, a do niedawna także prezesowi Unified Factory, prokuratura postawiła zarzuty związane z funkcjonowaniem spółki. Chodzi między innymi o zawyżanie obrotów w latach 2015-2018.

Więcej wiadomości o Unified Factory S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje