środa, 27 października 2021

Newsroom

Akcje Griffin Premium RE.. od czwartku na GPW

ems | 13 kwietnia 2017
Pierwsze transakcje przeprowadzono po 5,78 zł – 8 groszy (1,4 proc.) powyżej ceny emisyjnej, ale później ceny spadły do 5,7 zł, a nawet nieco niżej.

Imponujący jest za to obrót, który po pół godzinie transakcji przekroczył 10,8 mln zł – blisko 2 proc. wartości oferty publicznej, którą REIT przeprowadził w drugiej połowie marca.

Griffin Premium RE.. to spółka, która zarządza dziewięcioma nieruchomościami komercyjnymi w dziewięciu miastach Polski, o łącznej wartości aktywów sięgających 500 mln EUR. Spółka zobowiązała się do przeznaczania zysków z wynajmu na wypłatę dywidendy. Przy cenie emisyjnej 5,7 zł za akcję stopa dywidendy za 2017 r. ok. 7,4 proc. (w skali roku, nominalnie będzie niższa), według obliczeń Obligacje.pl.

Więcej wiadomości o Griffin Premium RE.. B.V.

Więcej wiadomości kategorii REIT