sobota, 16 stycznia 2021

Newsroom

Griffin Real Estate wykupi część obligacji przed czasem

msd | 12 maja 2017
Spółka wykupi 120 mln zł z wartych 200 mln zł papierów serii 1A i 2A, notowanych na Catalyst pod wspólną nazwą GFN1217.

Decyzja o przedterminowym wykupie podyktowana jest sprzedażą nieruchomości stanowiących częściowe zabezpieczenie długu. Tym samym doszło do wykreślenia hipotek oraz zastawów zabezpieczających.

Przedterminowy wykup części długu zrealizowany zostanie 26 maja. Do operacji tej spółka przygotowuje się od wielu miesięcy, bo do koniecznej zmiany warunków emisji doszło jeszcze podczas październikowego zgromadzenia obligatariuszy.

Papiery GFN1217 obejmowane były przez instytucje, stąd ich zerowa płynność na Catalyst. Za wygasający w grudniu tego roku dług Griffin płaci 5 pkt proc. ponad WIBOR 3M. 

Więcej wiadomości o Griffin Premium RE.. B.V.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje