czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

Griffin Real Estate wykupi część obligacji przed czasem

msd | 12 maja 2017
Spółka wykupi 120 mln zł z wartych 200 mln zł papierów serii 1A i 2A, notowanych na Catalyst pod wspólną nazwą GFN1217.

Decyzja o przedterminowym wykupie podyktowana jest sprzedażą nieruchomości stanowiących częściowe zabezpieczenie długu. Tym samym doszło do wykreślenia hipotek oraz zastawów zabezpieczających.

Przedterminowy wykup części długu zrealizowany zostanie 26 maja. Do operacji tej spółka przygotowuje się od wielu miesięcy, bo do koniecznej zmiany warunków emisji doszło jeszcze podczas październikowego zgromadzenia obligatariuszy.

Papiery GFN1217 obejmowane były przez instytucje, stąd ich zerowa płynność na Catalyst. Za wygasający w grudniu tego roku dług Griffin płaci 5 pkt proc. ponad WIBOR 3M. 

Więcej wiadomości o Griffin Premium RE.. B.V.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • CDRL z ujemnym kapitałem obrotowym netto

  15 kwietnia 2021
  Aktywa obrotowe dystrybutora odzieży dziecięcej po raz pierwszy w jego giełdowej historii przestały pokrywać krótkoterminowe zobowiązania. Z jednej strony grupa CDRL – ponownie – zwraca uwagę na niepewność kontynuacji działalności, z drugiej zaś wskazuje, że posiadane środki pieniężne i linie kredytowe powinny uchronić ją przed utratą płynności.
  czytaj więcej
 • Anwim debiutuje na Catalyst

  15 kwietnia 2021
  Za uplasowane w grudniu trzyletnie obligacje operator sieci stacji paliw pod marką Moya płaci WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat nadal chce zwiększyć udział w kapitale Netii

  15 kwietnia 2021
  Spółka jest gotować wydać do 515 mln zł w ciągu najbliższych 12 miesięcy na zakup akcji Netii, w której kontroluje obecnie 66 proc. kapitału.
  czytaj więcej
 • Best ma dosyć delewarowania; chce ruszyć na zakupy

  15 kwietnia 2021
  Dług netto windykacyjnej grupy spadł w ubiegłym roku o jedną czwartą, zatrzymując się poniżej 90 proc. jej kapitałów własnych. Po trzech latach przerwy, Best chce wrócić do zakupu portfeli wierzytelności, między innymi za pieniądze pochodzące z planowanych publicznych ofert obligacji.
  czytaj więcej

Emisje