wtorek, 26 października 2021

Newsroom

EBOR może kupić akcje Griffin Premium RE..

ems | 23 marca 2017
Dokładniej „zamierza, ale nie jest zobligowany” do złożenia zapisu w ramach trwającej właśnie publicznej oferty akcji GPR. Jeśli jednak złoży zapis, to na nie mniej niż 5 proc. akcji spółki.

Maksymalnie EBOR może objąć do 10 proc. akcji Grffin Premium RE.. o równowartości do 20 mln EUR. Pozyskanie znaczącego inwestora naturalnie cieszy samą spółkę, ale zgodnie z opublikowanym dziś aneksem do prospektu Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju nie może liczyć z tego powodu na żadne przywileje. Spółka nie musi dokonywać przydziału akcji na rzecz EBOR, który ma być traktowany tak samo jak inni inwestorzy.

Udziału EBOR w przedsięwzięciu nie należy też traktować jako „domykanie” zapisów. Udział EBOR w ofercie będzie brany pod uwagę pod warunkiem, że osiągnięty zostanie free float na poziomie 55 proc. Warto więc przypomnieć, że podstawowa wielkość emisji zakłada osiągnięcie free float na poziomie 51,2 proc., a może on wzrosnąć do 74,3 proc., jeśli obecni akcjonariusze zdecydują się na sprzedaż większej puli akcji. Umowa z EBOR celuje zatem w ów dodatkowy, ewentualny przydział. Skoro jednak ją podpisano, to zapewne po to, aby zrobić z niej użytek.

Zapisy w ramach publicznej emisji akcji Griffin Premium RE.. trwają do 27 marca. Spółka proponuje inwestorom udział w REIT, którego aktywa stanowią pracujące nieruchomości komercyjne o wartości ok. 500 mln EUR. Z uzyskiwanych przychodów spółka chce (ale nie jest zobligowana) wypłacać inwestorom dywidendę w wysokości 6,5 proc. (być może więcej) ceny emisyjnej akcji, przez okres przynajmniej pięciu lat.

Więcej wiadomości o Griffin Premium RE.. B.V.

Więcej wiadomości kategorii REIT