sobota, 23 marca 2019

Newsroom

Alior Bank wyemituje siedmiomiesięczne obligacje

msd | 07 listopada 2018
Za krótkoterminowe papiery dłużne bank zaoferuje stałe 2,15 proc., a wypłata odsetek nastąpi w dniu wykupu.

Oferta, której wartość ustalono na 100 mln zł, zostanie przeprowadzona w trybie prywatnym, czyli zostanie skierowana do nie więcej niż 149 inwestorów. Dzień emisji obligacji zaplanowano na 30 listopada tego roku, zaś ich wykup na 1 lipca 2019 r.

Warunki oferowanych papierów dają Aliorowi prawo do przedterminowego wykupu, z którego będzie mógł skorzystać 31 maja przyszłego roku.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Alior Banku, z czego dziewięć to dług podporządkowany. Trzy z tych emisji pochodzą z ofert publicznych, ale tylko dwie cieszą się większa płynnością (trzecia seria ma jednostkowy nominał ustalony na 400 tys. zł). W ostatnich wtorkowych transakcjach rynek wyceniał papiery ALR0522 i ALR0524 odpowiednio z 3,44 i 2,98 proc. rentowności brutto przy założeniu, że bank w 2021 r. skorzysta z przysługujących mu opcji wcześniejszej spłaty.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Bankowe finansowanie Bestu jednak niższe

  22 marca 2019
  W październiku ubiegłego roku Best informował o warunkowym zwiększeniu kwoty dostępnego kredytu z 50 mln zł do 250 mln zł. Umowa nie weszła jednak w życie. Być może wejdzie teraz, ale z niższym limitem.
  czytaj więcej
 • CDRL wrócił na Catalyst

  22 marca 2019
  Producent ubrań dla dzieci pod marką Coccodrillo wprowadził do giełdowego obrotu trzyletnie niezabezpieczone obligacje o wartości 8,9 mln zł, za które płaci WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc.
  czytaj więcej
 • PKO BP z rekordowym zyskiem

  06 listopada 2018
  Bank zanotował ponad miliard złotych skonsolidowanego zysku netto w III kwartale. Rekordowo wysoki był też łączny współczynnik kapitałowy, co z kolei zachęca bank do myślenia o wyższej dywidendzie.
  czytaj więcej
 • MCI.PrivateVentures FIZ mniej zlewarowany

  06 listopada 2018
  Po czterech kwartałach wzrostu zobowiązań fundusz w końcu obniżył ich poziom. Po wysokich wpływach ze zbycia składników lokat w III kwartale poprawił też pozycję gotówkową.
  czytaj więcej

Emisje