piątek, 18 stycznia 2019

Newsroom

Alior Bank wyemituje siedmiomiesięczne obligacje

msd | 07 listopada 2018
Za krótkoterminowe papiery dłużne bank zaoferuje stałe 2,15 proc., a wypłata odsetek nastąpi w dniu wykupu.

Oferta, której wartość ustalono na 100 mln zł, zostanie przeprowadzona w trybie prywatnym, czyli zostanie skierowana do nie więcej niż 149 inwestorów. Dzień emisji obligacji zaplanowano na 30 listopada tego roku, zaś ich wykup na 1 lipca 2019 r.

Warunki oferowanych papierów dają Aliorowi prawo do przedterminowego wykupu, z którego będzie mógł skorzystać 31 maja przyszłego roku.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Alior Banku, z czego dziewięć to dług podporządkowany. Trzy z tych emisji pochodzą z ofert publicznych, ale tylko dwie cieszą się większa płynnością (trzecia seria ma jednostkowy nominał ustalony na 400 tys. zł). W ostatnich wtorkowych transakcjach rynek wyceniał papiery ALR0522 i ALR0524 odpowiednio z 3,44 i 2,98 proc. rentowności brutto przy założeniu, że bank w 2021 r. skorzysta z przysługujących mu opcji wcześniejszej spłaty.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje