niedziela, 26 września 2021

Newsroom

AOW Faktoring zapowiada większą niż zwykle emisję obligacji

msd | 15 kwietnia 2021
Po raz drugi w swojej 11-letniej historii finansowania obligacjami faktoringowa spółka chce uplasować papiery dłużne o wartości 10 mln zł.

AOW Faktoring zamierza wyemitować trzyletnie obligacje o wartości 10 mln zł, choć przez 10 ostatnich lat spółka finansowała się głównie emisjami wartymi zwykle po 5 mln zł. Emisję na 10 mln zł AOW uplasowało w swojej historii tylko raz, w lutym 2011 r., a kupon przyjmował wówczas wartości dwucyfrowe.

Oprocentowanie nowych papierów, które zamierza uplasować AOW, na razie nie jest znane. Trzy ostatnie emisje spółki, które notowane są na Catalyst, oprocentowane są na WIBOR 3M plus 5 pkt proc. marży.

Notowane na GPW papiery AOW z terminami wykupu od września tego roku do października 2022 r. – zależnie od serii – kwotowane są przez sprzedających między 100,5 a 101,99 proc. nominału.

Dwa tygodnie temu, przy okazji publikacji sprawozdania finansowego za 2020 r., AOW Faktoring sygnalizowało zamiar wzrostu zadłużenia pod finansowanie spodziewanej odbudowy biznesu w drugiej połowie tego roku. 

Więcej wiadomości o AOW Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje