poniedziałek, 23 września 2019

Newsroom

Archicom wyemituje obligacje warte do 60 mln zł

msd | 13 czerwca 2019
Za czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne deweloper zapłaci WIBOR 3M plus 3,3 pkt proc. marży, czyli o 0,4 pkt proc. więcej niż w emisji z ubiegłego roku.

Ostateczny termin wykupu papierów dłużnych serii M4/2019 ustalono na 14 czerwca 2023 r., co może sugerować, że do zamknięcia emisji dojdzie lada moment.

Archicom nie wskazał celu emisji nowych obligacji.

Za ponad dwa tygodnie, 1 lipca, deweloper musi wykupić warte 47,5 mln zł papiery ARH0719.

Nowy dług ma trafić do giełdowego obrotu, gdzie znajdują się trzy starsze serie obligacji Archicomu. Do handlu nimi dochodzi jednak tylko sporadycznie lub nawet wcale.

W ostatniej emisji czteroletnich obligacji dewelopera, które uplasowano w lipcu ubiegłego roku, Archicom oferował WIBOR 3M plus 2,9 pkt proc. marży. Obligacjami tym wciąż nie handlowano na Catalyst.

W osobnym komunikacie Archicom poinformował o zawarciu przez jego spółkę zależną umów kredytowych na finansowanie wrocławskiego projektu biurowego City Forum. Spółce przyznano 17,1 mln euro kredytu budowlanego oraz 4 mln zł kredytu na finansowanie i refinansowanie VAT-u. W przyszłości kredyt budowlany zostanie zrefinansowany kredytem inwestycyjnym na 17,6 mln euro. Na zabezpieczenie umów kredytowych Archicom zobowiązał się ustanowić szereg zabezpieczeń, w tym hipotekę do 200 proc. oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje