środa, 27 maja 2020

Newsroom

Atal wypuścił obligacje na 100 mln zł

msd | 30 września 2019
Podobnie jak w kwietniu, deweloper uplasował dwuletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które zapłaci WIBOR 6M plus 1,9 pkt proc. marży.

Warte 100 mln zł obligacje objęło 18 inwestorów. Oferta została przeprowadzona w trybie publicznym, ale bez konieczności sporządzenia prospektu emisyjnego.

Pozyskane pieniądze Atal zamierza przeznaczyć na „finansowanie działalności bieżącej, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów”.

W najbliższą środę deweloper musi wykupić starsze obligacje o wartości 80 mln zł.

Warunki emisji nowych papierów dłużnych serii AU są takie same, jak podczas oferty z kwietnia tego roku, także wartej na 100 mln zł. Kwietniowa emisja, na Catalyst notowana pod nazwą AT10421, wyceniana jest na 100 proc. nominału.

Aktualnie na GPW notowane są trzy serie obligacji Atalu. Do transakcji nimi – zależnie od serii – dochodzi tylko sporadycznie lub wcale.

Nowe papiery serii AU także trafią do giełdowego obrotu.

Więcej wiadomości o Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje