środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

Bank BPS ma zgodę KNF na przedterminowy wykup obligacji

msd | 20 lipca 2018
Wcześniejsza spłata 10-letnich podporządkowanych papierów dłużnych serii BPS0720 o wartości 80 mln zł zostanie przeprowadzona 31 sierpnia.

Bank Polskiej Spółdzielczości już w marcu zapowiadał przedterminową spłatę obligacji BPS0720, lecz z ustaleniem ostatecznego terminu wykupu czekał na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. Są to bowiem papiery podporządkowane, co znaczy, że realizacja opcji call wymaga zgody nadzoru.

Bank mógł wykupić papiery BPS0720 już w lipcu 2015 r., ale ze względu na ówczesną sytuację nie zrobił tego. Zgodnie z warunkami emisji oprocentowanie obligacji wzrosło wówczas o 2 pkt proc. do 5,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

W ostatniej transakcji, zawartej w czwartek, obligacje BPS0720 wyceniano na 101 proc. nominału. 

W ostatni poniedziałek bank wykupił natomiast warte 100 mln zł papiery BPS0718

Miesiąc temu BPS otrzymał 50 mln zł pożyczki podporządkowanej od Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, czyli porozumienia ponad 290 banków, w tym też BPS, które mają się wzajemnie wspierać w zakresie płynności i wypłacalności.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst