wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

Bank Polskiej Spółdzielczości wyemitował nowe obligacje

msd | 17 października 2019
Bank zrzeszający innych spółdzielców uplasował 10-letnie papiery dłużne o wartości 36 mln zł, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Prawdopodobnie są to obligacje podporządkowane, na co wskazuje ich 10-letni okres spłaty. Zresztą właśnie takich BPS potrzebuje, jeśli pod uwagę wziąć jego sytuację kapitałową, która na koniec 2018 r. wciąż nie spełniała wymaganego minimum.

Na koniec ubiegłego roku bankowa grupa wykazywała 10,6 proc. łącznego współczynnika kapitałowego i 7,1 proc. kapitału Tier 1 (jednostkowo było to kolejno 12,4 proc. oraz 8,7 proc.).

BPS wciąż jest w trakcie realizacji programu naprawczego na lata 2014-2019.

Nowe obligacje banku zostały zarejestrowane w KDPW przez agenta emisji, co wskazuje, że prawdopodobnie nie trafią one do giełdowego obrotu.

Na koniec 2018 r. BPS miał pięć serii podporządkowanego długu o łącznej wartości 267,5 mln zł. Żadna z nich nie była notowana na GPW. Bank zniknął z Catalyst w sierpniu 2018 r. po przedterminowej spłacie papierów BPS0720.

Więcej wiadomości kategorii Emisje