sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Bank Millennium nie skorzysta z opcji wcześniejszej spłaty

msd | 06 grudnia 2023
Bank odstąpił od przysługującej mu możliwości skorzystania z przedterminowego wykupu podporządkowanych obligacji MIL0129.

Zgodnie z warunkami emisji wartych 830 mln zł papierów, Bankowi Millennium przysługiwało prawo do wcześniejszej spłaty obligacji w dniu 31 stycznia przyszłego roku. Rynek spodziewał się jednak, że wobec realizowanego planu naprawy i nadchodzącej konieczności wypełnienia wymogów MREL prawdopodobnie nie dojdzie do wcześniejszego wykupu długu.

Za pochodzące z 2019 r. podporządkowane obligacje bank płaci WIBOR 6M plus 2,3 pkt proc. marży. W ostatnich pojedynczych transakcjach papiery te wyceniano na 87 proc. wartości nominalnej, ustalonej na 500 tys. zł. Wcześniej w okolicach czerwca handlowano nimi po 74-75 proc. 

Na Catalyst notowane jest także starsza seria podporządkowanego długu Banku Millennium (MIL1227), której możliwość wcześniejszej spłaty upłynęła w grudniu ubiegłego roku. I w tym przypadku nominał pojedynczej obligacji to 500 tys. zł, co przekłada się na to, że do transakcji nimi dochodzi tylko sporadycznie.

We wrześniu tego roku Bank Millennium pozyskał łącznie 500 mln euro z dwóch emisji nieuprzywilejowanych obligacji senioralnych, które pomogą mu wypełnić wymogi MREL. Za czteroletnie papiery z opcją wcześniejszego wykupu po trzech latach bank zobowiązał się płacić 9,875 proc. rocznie.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst