czwartek, 04 marca 2021

Newsroom

Bank Millennium ze stratą w IV kw. z powodu rezerw

msd | 26 stycznia 2021
Bank utworzy 379,6 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w ciężar wyników IV kwartału 2020 r.

Rozpoznane w wynikach IV kwartału rezerwy na ryzyko prawne walutowych hipotek w kwocie 379,6 mln zł powiększą ich całkowite saldo do około 900 mln zł. Po trzech kwartałach ubiegłego roku Bank Millennium wykazywał bowiem 521 mln zł tego rodzaju rezerw, z czego 298 mln zł zawiązano w pierwszych dziewięciu miesiącach (pozostałe 223 mln zł jeszcze w 2019 r.).

„Wyższy poziom rezerw w porównaniu z tymi w poprzednich kwartałach odzwierciedla negatywny trend w wyrokach sądowych oraz zmiany w modelu szacowania ryzyka” – wyjaśnił Bank Millennium.

Dalszy wzrost rezerw na ryzyko kredytowe walutowych hipotek powinien zwiększyć ich pokrycie do około 6,5 proc. (bez objętego gwarancjami portfela Eurobanku), wynika z naszych szacunków.

Jak podano, pomimo „dobrych wyników operacyjnych”, bank spodziewa się straty netto w IV kwartale minionego roku. Całoroczny wynik ma być jednak dodatni. 

Po trzech kwartałach 2020 r. Bank Millennium wykazywał 132 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 534 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Sprawozdanie za IV kwartał bank opublikuje 2 lutego, a zaudytowany raport roczny przedstawi 22 lutego. 

Na Catalyst notowane są dwie serie podporządkowanych obligacji Banku Millennium o łącznej wartości 1,53 mld zł. Do transakcji nimi dochodzi tylko sporadycznie (nominał każdej obligacji to 500 tys. zł).

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje