czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Bank Pekao wyemituje obligacje podporządkowane

msd | 11 września 2018
Zarząd banku wyraził zgodę na niepubliczną emisję podporządkowanego długu o wartości nie wyższej niż 1,5 mld zł.

Nominał emitowanych przez Bank Pekao wyniesie 500 tys. zł. Pozostałe warunki emisji zostaną natomiast dopiero ustalone. Jako „rozważany” termin emisji wskazano natomiast na październik.

Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wielkość emisji obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na rynku obligacji – poinformował bank.

Pekao zastrzega, że obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej lub w kilku seriach.

W październiku ubiegłego roku bank uplasował obligacje podporządkowane, dla których marżę ustalono na 1,52 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy 10-letnim okresie spłaty, ale z możliwością przedterminowego wykupu po pięciu latach. Bank planował pozyskać z tamtej oferty 1 mld zł, ale ze względu na zgłoszony popyt zwiększył wartość emisji do 1,25 mld zł.

Aktualnie papiery PEO1027 wyceniane są na 101 proc. nominału, co daje im 2,99 proc. rentowności brutto przy założeniu, że w 2022 r. bank skorzysta z przysługującej mu opcji przedterminowego wykupu. Z perspektywy inwestorów detalicznych istotną zaletą tej serii jest jednostkowy nominał na poziomie 1 tys. zł. Emisję zamknięto bowiem na niedługo przed stanowiskiem KNF w sprawie ustalenia minimalnego nominału podporządkowanych papierów na co najmniej 100 tys. euro (później zapis ten – 400 tys. zł – trafił też do ustawy o obligacjach).

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje