niedziela, 21 lipca 2024

Newsroom

Bank Pekao wyemituje obligacje SNP warte 500 mln zł

msd | 10 kwietnia 2024
Za pięcioletnie senioralne nieuprzywilejowane papiery dłużne z ratingiem „BBB” bank zobowiązany będzie płacić WIBOR 6M plus 1,6 pkt proc. marży.

Termin spłaty obligacji ustalono na pięć lat, lecz bankowi przysługiwać będzie opcja przyspieszenia ich wykupu o sześć lub 12 miesięcy. 

Warte 500 mln zł papiery zostaną wyemitowane 26 kwietnia. Póki co, bank jest po budowie książki popytu.

„Kwota emisji uwzględnia sytuację na rynku kapitałowym” – skomentował krótko Bank Pekao.

Pod koniec marca bank informował o zamierza uplasowania obligacji wartych 500 mln zł, ale z zastrzeżeniem, że kwota emisji może zostać zwiększona w zarazie znaczącego zainteresowania inwestorów.

Nowe papiery Banku Pekao otrzymały rating „BBB” nadany przez agencję S&P (sam emitent nadaną ma długookresową ocenę BBB+ z perspektywą pozytywną).

W ubiegłym roku Bank Pekao uplasował na krajowym rynku dwie serie obligacji nieuprzywilejowanych i jedną uprzywilejowaną o łącznej wartości 1,85 mld zł. Ponadto, w listopadzie zadebiutował też na eurorynku z wartymi 500 mln euro papierami nieuprzywilejowanymi.

Emitowany w kwietniu dług trafi do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest osiem serii papierów dłużnych Banku Pekao. Od obligacji podporządkowanych, przez senioralne uprzywilejowane, aż po senioralne nieuprzywilejowane, w tym w euro. Wśród nich szeroką dostępnością dla inwestorów indywidualnych cieszy się tylko podporządkowana seria PEO1027 o jednostkowej wartości nominalnej 1 tys. zł (po 500 tys. zł lub 100 tys. euro dla pozostałych serii). Przy 1,52 pkt proc. marzy ponad WIBOR 6M i niewykorzystanej w 2022 r. opcji wcześniejszego wykupu papiery te kwotowane są w środę rano na 100,40/100,98 proc. nominału (bid/ask).  

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje