niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Benefit Systems zapowiada szereg zdarzeń jednorazowych w raporcie rocznym

msd | 19 marca 2021
Operator kart MultiSport dokona ponad 45 mln zł odpisów na pożyczki i należności, a także zawiąże 10,8 mln zł rezerw na decyzję prezesa UOKiK.

Wśród zdarzeń jednorazowych, na które powinni być przygotowani inwestorzy, Benefit Systems wymienia w pierwszej kolejności 33,3 mln zł odpisów na pożyczki udzielone Calypso Fitness oraz 12,1 mln zł odpisów na należności z tytułu dzierżaw udzielonych Calypso Fitness. W sprawozdaniu za 2020 r. Benefit zawiąże też 10,8 mln zł rezerwy na decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nałożenia na spółkę 26 mln zł karty w postępowaniu antymonopolowym.  

Ponadto, Benefit zapowiada też korektę wyceny zobowiązań wynikających z czynszów za wynajmowane obiekty. Chodzi o skutki wynegocjowanych oszczędności, które pomniejszą koszty operacyjne o 15,9 mln zł. Spółka zapowiada też zmianę stanu rezerw, która wprawdzie powiększy przychody IV kwartału o 5,4 mln zł, ale całoroczne przychody pomniejszy z kolei o 11 mln zł.

Pełne sprawozdanie roczne Benefit Systems przedstawi 24 marca.

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji Benefitu, obie warte po 50 mln zł, uplasowane już w czasie pandemii. Krótsze z nich wygasają w kwietniu 2022 r. Dłuższe zaś zapadają w październiku 2024 r., ale wcześniej spółka zobowiązana będzie też do dwukrotnej okresowej amortyzacji długu. 

Obligacjami Benefitu jeszcze nie handlowano, mimo że znajdują się one na GPW od ponad pięciu miesięcy. 

Więcej wiadomości o Benefit Systems S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje