czwartek, 05 października 2023

Newsroom

Śląskie Kamienice rezygnują z obligacji w średnim terminie

msd | 04 marca 2020
Nieruchomościowa spółka nie wyklucza emisji nowego długu, ale z terminem wykupu do końca 2022 r. Po tym terminie chce być wolna od obligacyjnych zobowiązań.

Śląskie Kamienice, które dotychczas trudniły się renowacją nieruchomości w regionie Górnego Śląska, zamierzają rozszerzyć działalność o rynek łódzki oraz rozpocząć działalność deweloperską, wynika z nowej strategii spółki na lata 2020-2022. W ramach jej realizacji Śląskie Kamienice zamierzają zmienić strukturę finansowania, dotychczas skoncentrowaną na długu obligacyjnym.

Na koniec lutego spółka miała 23,7 mln zł zobowiązań wynikających z papierów dłużnych, podano w prezentacji inwestorskiej. Docelowo Śląskie Kamienice zamierzają spłacić wszystkie obligacje do końca 2022 r. Jak wynika z przyjętej strategii, pomóc jej w tym mają tańsze kredyty bankowe oraz pieniądze od „zewnętrznych instytucji finansowych”. W ostatnim przypadku chodzić może o dokapitalizowanie, które wymieniono w samej prezentacji.

W krótkim terminie spółka nie wyklucza jednak emisji nowego długu, ale zastrzega, że jego termin zapadalności przypadałby do końca 2022 r.

W ostatnim sprawozdaniu finansowym, obejmującym III kwartał ubiegłego roku, Śląskie Kamienice przyznały, że „sytuacja na rynku finansowym oraz zmiany regulacji w zakresie emitowania obligacji miały niekorzystny wpływ na działalność spółki oraz realizację bieżących projektów”.

Ze sprawozdania za 2018 r., które jest ostatnim dokumentem, w którym podano strukturę zapadalności długu, wynika, że w najbliższy czwartek Śląskie Kamienice będą musiały spłacić obligacje serii E na 3,27 mln zł. 

Żadne papiery Śląskich Kamienic nie trafiły do obrotu na Catalyst. Spółka wciąż nie zgłosiła swoich obligacji do KDPW, co należy zrobić do końca marca.

Więcej wiadomości o Berg Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej