czwartek, 02 lipca 2020

Newsroom

Śląskie Kamienice rezygnują z obligacji w średnim terminie

msd | 04 marca 2020
Nieruchomościowa spółka nie wyklucza emisji nowego długu, ale z terminem wykupu do końca 2022 r. Po tym terminie chce być wolna od obligacyjnych zobowiązań.

Śląskie Kamienice, które dotychczas trudniły się renowacją nieruchomości w regionie Górnego Śląska, zamierzają rozszerzyć działalność o rynek łódzki oraz rozpocząć działalność deweloperską, wynika z nowej strategii spółki na lata 2020-2022. W ramach jej realizacji Śląskie Kamienice zamierzają zmienić strukturę finansowania, dotychczas skoncentrowaną na długu obligacyjnym.

Na koniec lutego spółka miała 23,7 mln zł zobowiązań wynikających z papierów dłużnych, podano w prezentacji inwestorskiej. Docelowo Śląskie Kamienice zamierzają spłacić wszystkie obligacje do końca 2022 r. Jak wynika z przyjętej strategii, pomóc jej w tym mają tańsze kredyty bankowe oraz pieniądze od „zewnętrznych instytucji finansowych”. W ostatnim przypadku chodzić może o dokapitalizowanie, które wymieniono w samej prezentacji.

W krótkim terminie spółka nie wyklucza jednak emisji nowego długu, ale zastrzega, że jego termin zapadalności przypadałby do końca 2022 r.

W ostatnim sprawozdaniu finansowym, obejmującym III kwartał ubiegłego roku, Śląskie Kamienice przyznały, że „sytuacja na rynku finansowym oraz zmiany regulacji w zakresie emitowania obligacji miały niekorzystny wpływ na działalność spółki oraz realizację bieżących projektów”.

Ze sprawozdania za 2018 r., które jest ostatnim dokumentem, w którym podano strukturę zapadalności długu, wynika, że w najbliższy czwartek Śląskie Kamienice będą musiały spłacić obligacje serii E na 3,27 mln zł. 

Żadne papiery Śląskich Kamienic nie trafiły do obrotu na Catalyst. Spółka wciąż nie zgłosiła swoich obligacji do KDPW, co należy zrobić do końca marca.

Więcej wiadomości o Śląskie Kamienice S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kredyt Inkaso wyemitowało obligacje dla swojego funduszu wierzytelności

  02 lipca 2020
  W ramach transakcji wewnątrzgrupowej spółka uplasowała warte 30,3 mln zł pięcioletnie papiery dłużne, które zostały opłacone potrąceniem wierzytelności. Tłem transakcji są pakiety wierzytelności stanowiące zabezpieczenie wartych 210 mln zł obligacji KRI0423.
  czytaj więcej
 • Wynik EBITDA grupy CCC spadł o 88 proc. r/r w II kw.

  02 lipca 2020
  Obuwnicza grupa zanotowała wstępnie 40 mln zł zysku EBITDA i 112 mln zł straty operacyjnej w II kwartale, na co wpływ miały nie tylko covidowe ograniczenia sprzedaży, ale i szereg dodatkowych rezerw.
  czytaj więcej
 • Fatalne sprawozdanie OT Logistics

  01 lipca 2020
  116 mln zł skonsolidowanej straty netto, ponad 513 mln zł dziury w kapitale obrotowym i szereg uwag audytora – to najkrótsze podsumowanie dokonań grupy OT Logistics w 2019 r. Szczęśliwie, przykrywa je jednak kolejna płynnościowa kroplówka, otrzyma od wierzycieli w miniony wtorek.
  czytaj więcej
 • Audytor nie widzi szans dla Brastera

  01 lipca 2020
  Zdaniem biegłego, który wydał negatywną opinię o rocznym sprawozdaniu Brastera, spółka nie ma realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności, dlatego przyjęte przez zarząd założenie kontynuacji działalności nie było zasadne.
  czytaj więcej

Emisje