środa, 08 lipca 2020

Newsroom

Best chce poznać strategię Kredyt Inkaso i odwołać jego zarząd

msd | 04 stycznia 2019
Best, który posiada 33,1 proc. akcji Kredyt Inkaso, wnosi aby na najbliższym NWZ doszło między innymi do wyjaśnienia szczegółów współpracy z funduszami wierzytelności, przedstawienia strategii i odwołania zarządu.

Pierwsze z żądań rozszerzenia porządku obrad NWZ dotyczy dodania punktu, który zobowiązywałby Kredyt Inkaso do wyjaśnienia zasad współpracy z funduszami wierzytelności. Best chce poznać cel oraz warunki transakcji nabycia przez KI certyfikatów funduszu AGIO Wierzytelności NSFIZ. Ponadto Best domaga się też przedstawienia szczegółowych wyników współpracy z funduszami wierzytelności Trigona oraz funduszem AGIO Wierzytelności NSFIZ. Chodzi przede wszystkim o ujawnienie skali i związanych z tym kosztów, które miałyby wynikać z emisji gwarancyjnych. Kredyt Inkaso, który serwisuje wspomniane fundusze wierzytelności, gwarantuje bowiem pozostałym ich uczestnikom 5-6 proc. stopy zwrotu. Ewentualne koszty jej niezrealizowania musi pokryć KI. Informacje na ten temat spółka zaczęła jednak ujawniać dopiero w raporcie za rok obrotowy zakończony w marcu 2018 r. Tymczasem Best ma się zastanawiać czy podobne koszty pojawiały się i wcześniej. 

Best chce także rozszerzenia porządku obrad NWZ między innymi o przedstawienie przez KI informacji na temat „planowanej strategii działalności spółki oraz grupy kapitałowej obejmującej okres co najmniej 3 lat, w szczególności przedstawienie długoterminowych planów finansowych obejmujących okres co najmniej 3 lat dotyczących spółki oraz grupy kapitałowej spółki, a także przedstawienie zakładanych przez spółkę i grupę kapitałową spółki celów i sposobów ich realizacji w zestawieniu oraz powiązaniu z planowanym uchwaleniem programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla spółki”. 

Oprócz żądania ujawnienia kwalifikacji członków zarządu i ich powiązań z funduszem Waterland, który jest głównym akcjonariuszem KI, Best domaga się też wprowadzenia do porządku NWZ uchwały o odwołaniu członków zarządu.

To kolejna już odsłona sporu pomiędzy Bestem a Kredyt Inkaso, którzy pod koniec 2015 r. rozmawiali o połączeniu, po tym jak Best nabył 32,99 proc. akcji konkurencyjnej spółki. Rozmowy o połączeniu zerwano jednak w styczniu 2016 r., a jeszcze w tym samym roku w wyniku wezwania większościowym akcjonariuszem KI został fundusz Waterland.

Obecnie Waterland posiada 61,1 proc. udziału w kapitale KI, do Best zaś należy 33,1 proc. akcji.

Na inwestycję w Kredyt Inkaso we wrześniu 2015 r. Best wydał 171,3 mln zł. Obecnie wycenia ją na 105,1 mln zł. Rynkowa wartość pakietu to jednak bliżej 50,4 mln zł, ponieważ akcje Kredyt Inkaso wyceniane są obecnie na 11,8 zł wobec 40 zł, które ponad trzy lata temu płacił Best.

Obie spółki toczą także spór sądowy. Kredyt Inkaso domaga się od Bestu naprawienia szkody związanej z wypowiedzeniem umów o zarządzanie przez fundusze Trigon i Agio. Wartość szkody oszacowano na 60,7 mln zł i takiej kwoty Kredyt Inkaso domaga się solidarnie od Bestu oraz Krzysztofa Borusowskiego, prezesa tej spółki. W ocenie Bestu „stawiane zarzuty są całkowicie bezpodstawne i chybione zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym”.

Na Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji Bestu oraz sześć serii papierów Kredyt Inkaso. Pierwsza ze spółek kierowała oferty głównie do indywidualnych inwestorów w ramach publicznych ofert, z których jednak ostatnio zrezygnowała.

Najdłuższe obligacje Kredyt Inkaso, z terminem spłaty w 2022 r., wyceniane są z 12,4 proc. rentowności. Zapadający w tym samym roku dług Bestu notowany jest z 8,9-10,5 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Best S.A., Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje