niedziela, 25 lutego 2024

Newsroom

Bocian odkupił część własnych obligacji

msd | 19 września 2022
Everest Capital, spółka celowa z pożyczkowej grupy, nabyła w celu umorzenia nienotowane papiery dłużne o wartości nominalnej 5 mln zł.

Zrealizowany skup objął część obligacji serii T z terminem wykupu przypadającym na wrzesień przyszłego roku. Po umorzeniu nabytych papierów, wartość emisji spadnie z obecnych 15 do 10 mln zł.

To dla Bociana kolejny już taki odkup, ponieważ pierwotnie w 2020 r. wyemitował on 20 mln zł obligacji serii T w ramach rolowania starszego długu. Papiery te, jak i pozostałe serie plasowane w latach 2020-2021, nie trafiły jednego do giełdowego obrotu.

Po trzech tegorocznych przedterminowych wykupach na Catalyst pozostaje już tylko jedna seria obligacji Everestu Capital. Wartymi 12 mln zł papierami EVC0923 nie dochodzi jednak do żadnych transakcji, bo całość emisji znajduje się w funduszach zarządzanych przez AgioFunds TFI. 

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst