piątek, 30 września 2022

Newsroom

Bocian odkupił część własnych obligacji

msd | 19 września 2022
Everest Capital, spółka celowa z pożyczkowej grupy, nabyła w celu umorzenia nienotowane papiery dłużne o wartości nominalnej 5 mln zł.

Zrealizowany skup objął część obligacji serii T z terminem wykupu przypadającym na wrzesień przyszłego roku. Po umorzeniu nabytych papierów, wartość emisji spadnie z obecnych 15 do 10 mln zł.

To dla Bociana kolejny już taki odkup, ponieważ pierwotnie w 2020 r. wyemitował on 20 mln zł obligacji serii T w ramach rolowania starszego długu. Papiery te, jak i pozostałe serie plasowane w latach 2020-2021, nie trafiły jednego do giełdowego obrotu.

Po trzech tegorocznych przedterminowych wykupach na Catalyst pozostaje już tylko jedna seria obligacji Everestu Capital. Wartymi 12 mln zł papierami EVC0923 nie dochodzi jednak do żadnych transakcji, bo całość emisji znajduje się w funduszach zarządzanych przez AgioFunds TFI. 

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

 • Wyraźna poprawa wyników Bociana

  12 września 2022
  Obroty pożyczkowej grupy wzrosły w II kwartale o 21 proc. r/r, a jej zysk netto był przeszło czterokrotnie wyższy niż przed rokiem. Wygenerowane przepływy operacyjne pozwoliły zaś utrzymać zadłużenie na zasadniczo niezmienionym poziomie wobec marca.
  czytaj więcej
 • Prezes UOKiK stawia zarzuty Bocianowi

  23 sierpnia 2022
  Według prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, spółka Everest Finanse, która działa pod marką Bocian Pożyczki, omijała limit pozaodsetkowych kosztów pożyczek poprzez oferowanie klientom leasingu zwrotnego.
  czytaj więcej
 • Duża strata, ale i spadek zadłużenia Bociana

  13 czerwca 2022
  Wskutek sprzedaży wierzytelności pożyczkowa grupa zamknęła I kwartał z ponad 38 mln zł straty operacyjnej. Uwolniona gotówka pozwoliła jej natomiast na zredukowanie długu netto o jedną czwartą.
  czytaj więcej
 • Wzrost zysków i zadłużenia Bociana

  16 marca 2022
  Zeszłoroczne przychody pożyczkowej grupy wzrosły o 26 proc. r/r, a jej wynik EBITDA poprawił się o 47 proc. do 60 mln zł. Dług netto był od niego sześciokrotnie wyższy, ale liczba zainteresowanych tym obligatariuszy istotnie zmalała w miniony wtorek.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst