czwartek, 05 października 2023

Newsroom

Bocian odkupił część własnych obligacji

msd | 19 września 2022
Everest Capital, spółka celowa z pożyczkowej grupy, nabyła w celu umorzenia nienotowane papiery dłużne o wartości nominalnej 5 mln zł.

Zrealizowany skup objął część obligacji serii T z terminem wykupu przypadającym na wrzesień przyszłego roku. Po umorzeniu nabytych papierów, wartość emisji spadnie z obecnych 15 do 10 mln zł.

To dla Bociana kolejny już taki odkup, ponieważ pierwotnie w 2020 r. wyemitował on 20 mln zł obligacji serii T w ramach rolowania starszego długu. Papiery te, jak i pozostałe serie plasowane w latach 2020-2021, nie trafiły jednego do giełdowego obrotu.

Po trzech tegorocznych przedterminowych wykupach na Catalyst pozostaje już tylko jedna seria obligacji Everestu Capital. Wartymi 12 mln zł papierami EVC0923 nie dochodzi jednak do żadnych transakcji, bo całość emisji znajduje się w funduszach zarządzanych przez AgioFunds TFI. 

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Novdom zwiększył zysk i obniżył płynność gotówkową

  04 października 2023
  Przasnyski deweloper zamknął I półrocze z 12 mln zł zysku netto. W wyniku ujemnych przepływów operacyjnych jego stan środków pieniężnych obniżył się jednak do 11,7 mln zł, z czego większość pozostawała zablokowana na rachunkach powierniczych.
  czytaj więcej
 • Dobra sytuacja pieniężna Cordii

  04 października 2023
  Mimo ujemnych przepływów operacyjnych i wzrostu krótkoterminowego zadłużenia, węgierski deweloper utrzymał płynność gotówkową na wysokim poziomie, inwestując przy tym część nadwyżek w bony i obligacje skarbowe na rodzimym rynku.
  czytaj więcej
 • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

  04 października 2023
  Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
  czytaj więcej
 • Kruk zapowiada emisję obligacji do 450 mln zł

  04 października 2023
  W najbliższym czasie windykacyjna spółka zamierza zamknąć swoją największą emisję papierów dłużnych na krajowym rynku.
  czytaj więcej