sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Bocian odkupił część własnych obligacji

msd | 19 września 2022
Everest Capital, spółka celowa z pożyczkowej grupy, nabyła w celu umorzenia nienotowane papiery dłużne o wartości nominalnej 5 mln zł.

Zrealizowany skup objął część obligacji serii T z terminem wykupu przypadającym na wrzesień przyszłego roku. Po umorzeniu nabytych papierów, wartość emisji spadnie z obecnych 15 do 10 mln zł.

To dla Bociana kolejny już taki odkup, ponieważ pierwotnie w 2020 r. wyemitował on 20 mln zł obligacji serii T w ramach rolowania starszego długu. Papiery te, jak i pozostałe serie plasowane w latach 2020-2021, nie trafiły jednego do giełdowego obrotu.

Po trzech tegorocznych przedterminowych wykupach na Catalyst pozostaje już tylko jedna seria obligacji Everestu Capital. Wartymi 12 mln zł papierami EVC0923 nie dochodzi jednak do żadnych transakcji, bo całość emisji znajduje się w funduszach zarządzanych przez AgioFunds TFI. 

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

 • Delewarowanie Bociana

  13 marca 2023
  Firma pożyczkowa spodziewa się trwałego spadku przychodów z opłat pozaodsetkowych. W nowe rynkowe realia wchodzi natomiast najmniej zadłużona od połowy 2020 r.
  czytaj więcej
 • Bocian rozkłada wykup na raty

  06 lutego 2023
  Dwie trzecie nienotowanych obligacji o wartości 15 mln zł, które miały wygasać 13 lutego, firma pożyczkowa wykupi ratalnie w najbliższych tygodniach, a spłatę pozostałości przesunęła o rok.
  czytaj więcej
 • Bocian wyraźnie poprawił obligacyjny wskaźnik zadłużenia

  12 grudnia 2022
  Osiągnięte w III kwartale zyski zapewniły firmie pożyczkowej wzrost finansowania kapitałem własnym do najwyższego poziomu od dwóch lat. Perspektywy na przyszłość nie rysują się jednak różowo, ponieważ wejście w życie tzw. ustawy antylichwiarskiej odciśnie piętno na przychodach.
  czytaj więcej
 • Bocian zaciągnął pożyczkę w jenach

  11 października 2022
  Kontrolowana przez Everest Finanse spółka zawarła umowę pożyczki do 2 mld JPY, co odpowiada około 69 mln zł.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst